oddělovač
Zelené centrum v Třanovicích
Obec Třanovice
MAS Pobeskydí
Evropské vzdělávací fórum pro rozvoj venkova
Spolek pro obnovu venkova
Program obnovy venkova
Program obnovy venkova
Stránky:

Začínáme nový zimní semestr 2015/2016

20.09.2015 17:12

Středou 7. října začíná cyklus šesti přednášek zimního semestru 2015/2016 Virtuální univerzity 3. věku v Třanovicích, a to jako obvykle ve školicí místnosti v 1. patře nad stravovacím zařízením v Kapplově dvoře. Další přednášky budou 21. 10., 4. a 18. 11. a 2. a 16. 12. Přednášky tedy probíhají ve středy ve 14-denních intervalech až do 16. prosince 2015. Studenti si předem na tento semestr vybrali dvě témata, je také možno studovat jen jedno z nich. Přednášky na téma "Barokní architektura v Čechách" začínají vždy v 11 hodin. Přednášky na téma "Historie a současnost české myslivosti" začínají vždy od 13 hodin. Délka jedné přednášky - cca 1 hod. Mezi dopolední a odpolední přednáškou je časový prostor minimálně 40 minut na přestávku na oběd (možnost v objektu ve Stravovacím centru Stonávka nebo ve 3 minuty vzdálené restauraci U splavu).

Poplatek za přednášky (vybíraný pro Českou zemědělskou univerzitu) je 300,- Kč/téma/semestr. Závěrečný test bude studentům na internetu přístupný do konce prosince 2015.

Ti, kteří se chtějí přihlásit ke studiu jako nováčci, vyplní Přihlášku pro nové studenty - viz příloha, buď je v souboru EXCEL - můžete vyplňovat na počítači, alepotom  nutno vytisknout, podepsat a odevzdat a nebo v souboru PDF, kdy musíte vytisknout a potom vyplnit ručně, podepsat a odevzdat na konzultační středisko, tj. doručit do kanceláři ŠOV Třanovice, o. p. s. v 1. patře Kapplova dvora v Třanovicích. Informace na tel. 777 549 286 - Jana Liberdová

 

Přihláška_EXCEL

Přihláška_PDF
 

Závěr zimního semestru 2014/2015

12.12.2014 12:45

Čas se naplnil a další semestr končí... Pozvánku na naši závěrečnou přednášku najdete v příloze. Ti, kdo mají chuť pokračovat i v letním semestru 2014/2015, si musí rozvážit, která témata by nejraději studovali. Hlasování opět proběhne na závěrečné přednášce. I v letním semestru jsme otevření novým zájemcům o studium!

Pro 10 studentů VU3V v konzultačním středisku při ŠOV Třanovice, o. p. s. znamená závěr zimního semestru i uzavření studijního programu, čítajícího absolvování 6 přednáškových témat, a tedy i možnost být slavnostně promován v aule České zemědělské univerzity v Praze. Stane se tak dne 15. ledna 2015 od 13 hodin. Předtím bychom se však rádi téhož dne účastnili i slavnostní pražské závěrečné přednášky, tak jak ji na ČZU připravili od 11 hodin.

 

 

Závěr ZS 2014/2015
 

Začínáme zimní semestr 2014/2015

14.08.2014 11:27

Do nového semestru je zatím přihlášeno 18 posluchačů! Noví posluchači se ještě mohou přihlásit nejpozději do 2. přednášky nového semestru.

Středou 8. října začíná cyklus šesti přednášek zimního semestru 2014/2015 Virtuální univerzity 3. věku v Třanovicích, a to jako obvykle ve školicí místnosti v 1. patře nad stravovacím zařízením v Kapplově dvoře. Další přednášky budou 22. 10., 5. a 19. 11. a 3. a 17. 12. Přednášky tedy probíhají ve středy ve 14-denních intervalech až do 12. prosince 2014. Studenti si předem na tento semestr vybrali dvě témata, je také možno studovat jen jedno z nich. Přednášky na téma "Kouzelná geometrie" začínají vždy v 11 hodin. Přednášky na téma "Pěstování a využití jedlých a léčivých hub" začínají vždy od 13 hodin. Délka jedné přednášky - cca 1 - 1,5 hod. Mezi dopolední a odpolední přednáškou je časový prostor minimálně 40 minut na přestávku na oběd (možnost v objektu ve Stravovacím centru Stonávka nebo ve 3 minuty vzdálené restauraci U splavu).

Poplatek za přednášky (vybíraný pro Českou zemědělskou univerzitu) je 300,- Kč/téma/semestr. Závěrečný test bude studentům na internetu přístupný do konce prosince 2014.

Ti, kteří se chtějí přihlásit ke studiu jako nováčci, vyplní Přihlášku pro nové studenty - viz příloha a doručí do kanceláři ŠOV Třanovice, o. p. s. v 1. patře Kapplova dvora v Třanovicích

 

 

Přihláška ZS 2014/2015
 

Končíme letní semestr 2013/2014

23.01.2014 14:07

Ve středu 16. dubna se uskuteční poslední přednášky letního semestru 2013/2014. Sejdeme se opět ve školicí místnosti Kapplova dvora od 11 hod na

přednášky "Život a dílo Michelangela Buonarroti", od 13 hod na přednášku "Dějiny oděvní kultury". V přestávce od 12 do 13 hod si užijeme společného oběda ve společenské místnosti (85,- Kč). Po obědě nás čeká také volba dvou témat pro přednášky příštího semestru a ti, kteří odebírali tištěné přednášky, uhradí poplatek za tiskoviny za celý semestr.

Nezapomeňte donést a odevzdat studijní průkazy k potvrzení absolvovaného semestru!

 
 

Ukončení zimního semestru VU3V 2013/2014

11.12.2013 08:39

Tak tu máme poslední přednášku semestru a dokonce i "přednášku navíc". O čem se budeme vzdělávat na jaře 2014 už máme také jasno!

Poslední přednášky ZS 2013/2014 na témata "Etika" a "Čínské byliny" se uskuteční 11. prosince 2013, pozvánka je v příloze.
Zimní semestr studovalo celkem 17 studentů, kteří toto studijní období musí ukončit řádně složeným závěrečným testem nejpozději                     do 31. 12. 2013.
Pro studenty tématu Čínské byliny a nejen pro ně je ještě připravena přednáška a setkání navíc, a to 18. prosince 2013 opět ve školicí místnosti Kapplova dvora, pozvánka je v příloze.

Na letní semestr 2013/2014 si již studenti zvolili nová témata, "Život a dílo Michelangela Buonarroti" bude probíhat od 11 hod a "Dějiny oděvní kultury" bude probíhat ve středu co 14 dnů od 13 hod. První přednášku zahájíme pravděpodobně 5. února 2014.

Noví studenti, kteří se k nám chtějí připojit na jaře 2014, musí vyplnit přihlášky nejpozději do konce ledna 2014. Přihláška je k dispozici v příloze jako Přihláška LS 2013/2014! Přihlášku doručit buď osobně do kanceláře ŠOV Třanovice, o.p.s. nebo vhodit do schránky ŠOV v hlavním vchodě Kapplova dvora.

 

Program poslední přednášky

Přednáška Byliny

Přihláška LS 2013/2014
 

Začínáme zimní semestr 2013/2014

25.09.2013 08:54

Do nového semestru vstupuje 16 posluchačů! Noví posluchači se ještě mohou přihlásit nejpozději do 20. října 2013.

Středou 2. října začalypřednášky zimního semestru 2013/2014 Virtuální univerzity 3. věku v Třanovicích ve školicí místnosti v 1. patře nad jídelnou.

Organizační náklady přednášek zimního semestru VU3V 2013/2014 v KS Třanovicích jsou hrazeny z projektu fondu Dobrý soused 2013 finančním příspěvkem Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o.    

Přednáškyprobíhají ve středy ve 14-denních intervalech až do 11. prosince 2013.

Přednášky na téma "Etika jako východisko z krize společnosti" začínají vždy v 11 hodin.

Přednášky na téma "Čínská medicína v naší zahrádce" začínají vždy od 13 hodin.

Délka jedné přednášky - cca 1 - 1,5 hod.

Poplatek za přednášky (pro ČZU) je 300,- Kč/téma/semestr.

Závěrečný test budou mít studenti přístupný od 10. do 23. 12. 2013!

Ti, kteří se chtějí přihlásit ke studiu jako nováčci, vyplní Přihlášku pro nové studenty - viz příloha a doručí do kanceláři ŠOV Třanovice, o. p. s.

 

 

 
 

VU3V - ukončili jsme letní semestr 2012/2013

17.05.2013 12:00

Dne 17. dubna studenti vyslechli poslední přednášku letního semestru na téma Lidské zdraví. Do konce dubna potom všichni úspěšně absolvovali závěrečné semestrální e-testy. Letní semestr 2012/2013 zdárně ukončilo všech 9 studentů. Blahopřejeme!
Slavnostní předání pamětních listů za tento semestr a zároveň konečně i studijních výkazů se událo v pátek 21. června ve školicí místnosti na Kapplově dvoře. Na akci proběhlo i milé kulturní vystoupení žaček místní základní školy - děkujeme!

V příloze najdete texty nepovinných esejů, které studenti napsali na téma pilotního kursu Astronomie a řádného kursu Lidské zdraví.

 

Astronomie_eseje

Lidské zdraví_eseje
 

Virtuální univerzita 3. věku - VU3V - začínáme v lednu 2013!

21.11.2012 08:14

Projekt Virtuální Univerzita třetího věku dorazil také do Třanovic!
Domovskou stránku tohoto projektu naleznete na www.e-senior.cz
Chcete studovat v programu Virtuální Univerzity třetího věku blízko vašeho domova, chcete aktivně trávit čas ve společenství seniorů vašeho mikroregionu?! Vyplňte přihlášku a ozvěte se konzultačnímu středisku! Základní informace čtěte níže.

 Virtuální Univerzita třetího věku (VU3V)

Garantem studijního programu a organizačním garantem VU3V je Provozně ekonomická fakulta České zemědělské univerzity v Praze. VU3V je dlouhodobá společenská aktivita univerzit podílejících se na seniorské výuce, jejichž cílem je zpřístupňovat vzdělávání označované jako Univerzita třetího věku těm zájemcům, kteří se z různých důvodů nemohou účastnit prezenčního studia na vysokých školách (velká vzdálenost od sídla vysoké školy, či zdravotní problémy, aj.). Systém výuky je založen na předem natočených univerzitních přednáškách, které se prostřednictvím internetu dají aplikovat do každého místa v ČR, nezávisle na čase.

K tomuto projektu nyní přistoupila i Škola obnovy venkova v Třanovicích, o. p. s., která se přihlásila jako nové konzultační středisko (KS). V prostorách školicí místnosti Kapplova dvora budou probíhat přednášky v jednotlivých semestrech již od nového roku 2013!

Přínos rozšíření výuky U3V pro seniory – cíl projektu:

* Zvýšit možnosti seniorů v rámci aktivního trávení volného času

* Podporovat aktivní sdružování občanů

* Zvýšit vědomostí úroveň seniorů v rámci udržování duševní svěžesti

* Zvýšení aktivnosti obyvatel a možnost využití jejich nabytých zkušeností

   v rámci široké činnosti regionu v oblasti udržitelného rozvoje venkova.

 

Všeobecné podmínky studia, kdo může být účastník VU3V

Průběh přednášky:

* Časová náročnost cca 1,5 hodiny 1 x za 14 dní

* Účastník sleduje přednášku v kolektivu (místnost KS) přenosem z internetu

   na plátno

* Po každé přednášce vypracovávají senioři kolektivní test (poté samostatně,

včetně závěrečného testu).

* Mezi jednotlivými přednáškami může senior studovat na internetu individuálně. Vstupní přihlašovací jméno a heslo (login) na portál je seniorům přidělován na základě písemné přihlášky v konzultačním středisku.

Podmínky studia pro seniora:

* vyplněná a konzultačním střediskem potvrzená přihláška

* statut důchodce (senior, osoby se sníženou zaměstnaností a 50 +)

* zaplacený studijní poplatek

* výhodou – nikoliv však podmínkou - je znalost práce s počítačem a možnost přístupu na internet v domácím prostředí.

 Po ukončení každého semestru obdrží senior Pamětní list a po ukončení 6 semestrů (nezáleží na délce studia –  studium může být ze zdravotních či rodinných důvodů přerušeno) obdrží účastník certifikát o absolutoriu Virtuální Univerzity třetího věku. Bude-li mít senior opět zájem o pokračování ve studiu, může pokračovat ve svém středisku v dalších zvolených tématech. 

 

Jak se přihlásit na pilotní přednášku

Na zahajovací – pilotní – přednášku, zveme nezávazně všechny seniory s tím, že po zhlédnutí přednášky se sami rozhodnou, zda se jim forma studia vyhovuje (pak vyplní přihlášku a budou dále studovat) nebo ne - a pak odejdou. Doporučuje se zahájit studium i s malou skupinkou, protože během 1. semestru se ústním podáním studujících seniorů většinou přidávají i další senioři a do 2. semestru pak pokračuje již ucelená základní skupinka.  Pokud vás tato forma studia zaujala a patříte do zmíněné cílové skupiny, prosíme, abyste se na zahajovací přednášku pilotního kursu 9. ledna 2013 přihlásili některým z následujících způsobů:

písemně na adresu: Škola obnovy venkova Třanovice, o.p.s., 739 53 Třanovice č. 1

telefonicky na tel. 558 694 262, kl. 205 nebo 777 549 286

e-mailem na adresu sov@tranovice.org

Na Seniorském portálu www.e-senior.cz jsou na veřejné stránce volně přístupné základní informace k VU3V, najdete nás tam mezi konzultačními středisky, měli bychom být zapsáni v průběhu měsíce prosince. 

 

 

Studijní program „Svět okolo nás“

 

ZAČÍNÁME 9. ledna 2013! Na této první přednášce si účastníci vyplní ZÁVAZNOU PŘIHLÁŠKU ke studiu VU3V. 

Pilotní kurs obsahuje 4 přednášky z Astronomie, které budou vždy po týdnu. Budou probíhat ve školicí místnosti v 1. patře Kapplova dvora v Třanovicích v termínech 9., 16., 23. a 30. ledna 2013 od 13 do 14.30 hod.

První řádný letní semestr studia VU3V započne první přednáškou ve středu 6. února 2013 a dále potom po 14 dnech 20. února, 6. a 20. března a 3. a 17. dubna 2013. Zimní semestr bude pokračovat šesti přednáškami v říjnu až prosinci 2013, atd.

První téma Astronomie je zvoleno pro všechna nová střediska a slouží především k pochopení systému studia a ověření způsobu přijatelnosti pro seniory i pro KS. Tento semestr se nezapočítává do celkových 6 semestrů nutných k absolvování studijního programu. Předpokládaná doba studia 3 let se může podle situace seniora (lázně, zdravotní, rodinné problémy) libovolně prodloužit. (Senior nemusí absolvovat celé studium v časové návaznosti, může semestr vynechat a poté opět pokračovat.)

 

         Další semestry – témata si volí senioři v KS sami.

Kurs (semestr) obsahuje 6 přednášek na zvolené téma:

** Lesnictví

** Využití informačních technologií

** Vývoj a současnost Evropské unie

** Pěstování a využití jedlých a léčivých hub

** Etika jako východisko z krize společnosti

** Kouzelná geometrie

** Historie a současnost české myslivosti

** Dějiny oděvní kultury

** Čínská medicína v naší zahrádce

** Osobní finance

** Lidské zdraví

** Hudební nástroje

 

Studijní                * Astronomie: 150,- Kč za 4 přednášky v měsíci lednu,

 

poplatek:              * Lesnictví, Vývoj informačních technologií, Vývoj a současnost EU, Podpora rozhodování a řízení, Pěstování a využití jedlých                a léčivých hub, Osobní finance -  200,- Kč /semestr

 

* Etika, Myslivost, Geometrie, Odívání, Bylinky, Zdraví, Nástroje - 300,- Kč/semestr

 

 

 

Za ŠOV Třanovice, o. p. s. zve k účasti:

 

Ing. Jana Liberdová, pověřený lektor konzultačního střediska, tel. 558 694 262,       kl. 205, mobil 777 549 286, sov@tranovice.org, http://sov.tranovice.org

 

 

 

 

 

 

Prihlaska Astronomie

Informace o VU3V