oddělovač
Zelené centrum v Třanovicích
Obec Třanovice
MAS Pobeskydí
Evropské vzdělávací fórum pro rozvoj venkova
Spolek pro obnovu venkova
Program obnovy venkova
Program obnovy venkova


18210718

Studijní cesta do mikroregionu Čierna Hora

Namísto kolonky PRACOVNÍ ZAŘAZENÍ vyplňte vaše plánované místo nástupu do autobusu!

Do POZNÁMKY 1 vyplňte datum a místo narození, číslo občanského průkazu!

Do POZNÁMKY 2 vyplňte adresu trvalého pobytu (PSČ, obec, ulice, č.p.!

Do POZNÁMKY 3 vyplňte fakturační adresu (pokud se shoduje s adresou trvalého pobytu, nevyplňujte)!

délka akce: 90 hkapacita/volných míst: 38 / 1 poplatek: 5700 Kč termín akce:18.07.2018 - 21.07.2018
hodina začátku: 6:00