oddělovač
Zelené centrum v Třanovicích
Obec Třanovice
MAS Pobeskydí
Evropské vzdělávací fórum pro rozvoj venkova
Spolek pro obnovu venkova
Program obnovy venkova
Program obnovy venkova

Konference

04.10.2011 09:49

Slavnostní konference k 10 letům činnosti KO SPOV MsK se bude konat dne 20. října 2011 ve Slatině. Pozvánku naleznete níže v příloze. Svou účast potvrďte vyplněním formuláře v záložce Přihláška na akci nebo zde.

 

Pozvánka 10 let KO SPOV MsK
 

Výzva k účasti na pochodu v Praze ve středu 21. 9. 2011

14.09.2011 07:55

Jak již jistě víte, Ministerstvo financí vypracovalo návrh novely zákona o rozpočtovém určení daní (RUD), která má zmírnit stávající neodůvodněné rozdíly v příjmech samospráv a diskriminaci obcí a měst velikosti pod 150 tisíc obyvatel.

Pokud chceme, aby byla novela zákona přijata, je zcela nezbytné, aby jí ze strany obcí byla vyjádřena široká podpora.

Proto Sdružení místních samospráv ČR (SMS ČR) společně se Spolkem pro obnovu venkova (SPOV) za podpory NS MAS ČR, Agrární komory ČR, Asociace soukromého zemědělství ČR, Zemědělského svazu ČR, Svazu českých a moravských spotřebních družstev COOP a Českomoravského svazu zemědělských podnikatelů svolávají demonstrativní setkání a pochod starostů jako vyjádření požadavku, aby vláda předložený návrh schválila.

Setkání se koná dne 21. 9. 2011 od 10.00 hodin na náměstí Jana Palacha (stanice metra Staroměstská). Bude následovat pochod k Úřadu vlády ČR, kde bude předán požadavek starostů na přijetí novely zákona o RUD.

KO SPOV MsK vypraví na tuto akci autobus. V případě, že máte zájem se pochodu zúčastit a využít i dopravy objednaným autobusem, přihlaste se na e-mail: sov@tranovice.org.

Tato akce není jako v jiných případech negativní demonstrací proti něčemu, ale naopak podpůrným podnikem za přijetí předloženého zákona. Proto bude vedena důstojně a v poklidném duchu.

Prosíme Vás o aktivní podporu přijetí novely zákona účastí na této akci bez ohledu na skutečnost, jestli jsou Vaše obce členy našich organizací nebo ne.  Věříme, že napomůžete zdárnému završení našeho více než pětiletého úsilí o nápravu financování obcí. Nyní je k tomu jedinečná a neopakovatelná příležitost, kterou nesmíme promarnit.

 

Výzva k účasti na pochodu

Návrhy sloganů

Organizační pokyny
 

Další informace k novému návrhu RUD

07.09.2011 07:50

Okolo 120 starostů z obcí i větších měst Moravskoslezského kraje se v pondělí 5. září 2011 zúčastnilo shromáždění na podporu nového návrhu RUD před budovou ostravského magistrátu ve chvíli, kdy si primátor města pozval k jednání o RUD všechny poslance.

Akce se uskutečnila za velké pozornosti sdělovacích prostředků – reportáž s informacemi o Moravskoslezském a Olomouckém kraji lze shlédnout na:

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10122978233-udalosti-v-regionech-ostrava/411231100030905-udalosti-v-regionech/ .

  

Zde je také odkaz na blog "Čeká Ostravu pomalá smrt?" s rozhovory:

http://ostravablog.cz/tema/ceka-ostravu-pomala-smrt/

 

A odkaz na blog "Noční můry primátora Jana Kajnara":

   http://ostravablog.cz/komentare/nocni-mury-primatora-petra-kajnara/   

 

 

 

 di bychom vás touto cestou dále požádali o informování občanů na téma novely k RUD, jelikož jsme dostali zprávu o zneužívání ostravské kampaně. 

 

Prezenční listiny ze setkání před Magistrátem Ostravy

Otázky RUD - Pavol Lukša

Článek MF Dnes 19.9.2011
 

RUD - přijďte v pondělí 5. 9. v 9:45 hod. před ostravský magistrát!

31.08.2011 12:56

Byli jsme informování, že primátor města Ostravy svolává na 5. září 2011 v 10 hod do budovy magistrátu všechny poslance kraje na jednání ve věci RUD.

Vzhledem k  dosavadním aktivitám Krajské organizace Spolku pro obnovu venkova Moravskoslezského kraje i Sdružení místních samospráv v této záležitosti si vás dovolujeme oslovit s návrhem, abyste v této chvíli a na tomto místě svou účastí vyjádřili podporu novému vládnímu návrhu RUD (viz aktualita níže). Jednáme také o účasti médií.

Sejděme se tedy v pondělí 5. září v 9.45 hod před budovou magistrátu v Ostravě, Prokešovo náměstí 1803/8!

Prosím, potvrďte svou účast na e-mail sov@tranovice.org !

 

Stanoviska SMS ČR

Apel předsedy E. Kavaly

Pokud Ostravu čeká smrt, Štramberk je již 8 let mrtev

Článek MF DNES 1.9.2011

Článek MF DNES 1.9.2011

Článek MF DNES 1.9.2011
 

Nový ministerský návrh RUD

24.08.2011 09:25

Blíží se termín schvalování nového vládního návrhu rozpočtového určení daní Parlamentem ČR. V této souvislosti vyvíjí Spolek pro obnovu venkova ČR aktivity, které podporují narovnání nespravedlivostí v rozdělování daňových výnosů mezi velká města a menší obce.

Vyzýváme všechny, kteří mají přistup k novinářům a redaktorům, aby prezentovali náš názor ve sdělovacích prostředcích.

 

Dopis předsedy SPOV ČR E. Kavaly

Dopis poslancům a senátorům předsedy KO SPOV MsK J. Tomiczka

Článek JUDr. Stanislava Polčáka

Reakce starostů

Vládní návrh RUD

Reakce poslanců a senátorů za MSK
 

Exkurze do Jižních Čech

11.07.2011 11:01

V rámci projektu „Aktivity ŠOV Třanovice 2011“ podprogramu MMR ČR Podpora obnovy a rozvoje venkova pořádáme ve dnech 25. – 26. srpna 2011 exkurzi a studijní cestu za realizovanými projekty na území MAS Sdružení Růže s účastí na seminářích na výstavě Země Živitelka v Českých Budějovicích. Podrobný program naleznete v příloze.

 

Program studijní cesty MAS Růže
 

Konference

28.06.2011 12:15

Sborník z konference "Bez integrace nemá venkov šance?" konané dne 21. 6. 2011 ve Sviadnově je k náhledu zde:

http://sov.tranovice.org/dokumenty[1409]-[cz]-aktuality