oddělovač
Zelené centrum v Třanovicích
Obec Třanovice
MAS Pobeskydí
Evropské vzdělávací fórum pro rozvoj venkova
Spolek pro obnovu venkova
Program obnovy venkova
Program obnovy venkova

Příběh sebeobnovy: REVITALIZACE BROWNFIELDŮ V TŘANOVICÍCH

29.04.2016 10:23

Čtivý příběh o zdravém selském rozumu a svéprávnosti na moravském venkově popisující přeměnu Kapplova dvora
ve venkovskou podnikatelskou zónu.

Autor publikace: David W. Novák

Spolupráce: Jan Tomiczek, Oto Onderek, Jana Liberdová

Vydavatel: Obec Třanovice

Grafické zpracování a tisk: AZ PROPRESS, s.r.o.

1. vydání, 2015

 
 

ŠOV Třanovice - edice v letech 2004 - 2013

22.07.2011 09:32

Moravskoslezský venkov 2012

  Vydáno: 2011

Náklad: 450 ks, 14 stran, závěsný kalendář

Vydal: Škola obnovy venkova Třanovice a Krajská organizace SPOV Moravskoslezského kraje

Editor: Ing. Miroslav Lysek

Třináct fotografií, na kterých je zachycena příroda, stavby a lidé moravskoslezského venkova.

 10 let Krajské organizace Spolku pro obnovu venkova

Vydáno: 2010

Náklad: 500 ks, 48 stran, 1. vydání

Vydal: Obec Třanovice a Škola obnovy venkova Třanovice

Zpracoval: Ing. Jana Liberdová

Editor: Bc. Jan Tomiczek

ISBN 978-80-254-9627-5

Brožura mapuje desetiletou historii Krajské organizace SPOV Moravskoslezského kraje. Osvětluje náplň činnosti Spolku, uvádí statut, předsednictva, vývoj členské základny, přehled oceněných obcí ve všech dosavadních ročnících soutěže Vesnice roku a také důležité dokumenty jako je Desatero pro kraje, návrh k rozpočtovému určení daní a Petici proti diskriminaci obyvatel venkova.

 

Tvář venkova

Vydáno: 2010

Náklad: 3000 ks, 152 stran

Vydal: Obec Třanovice a Mikroregion Podblanicko

Editor: Ing. arch. Jan Florian

ISBN 978-80-254-8685-6

Kniha obsahuje část Venkovské stavby tématicky zaměřenou na zajímavé venkovské stavby realizované v posledních 20 letech a část Krajina a veřejná prostranství tématicky zaměřenou na zajímavé pozemkové úpravy a úpravy veřejných prostranství.

 

Venkovské stavby

Vydáno: 2010

Náklad: 200 ks, 84 stran

Vydal: Obec Třanovice

Editor: Ing. arch. Jan Florian

1. část knihy Tvář venkova věnovaná zajímavým venkovským stavbám realizovaným v posledních 20 letech, tedy od doby vzniku Programu obnovy vesnice.

 

Škola obnovy venkova Třanovice – 10 let dobré praxe

Vydáno: 2009

Náklad: 100 ks, 24 stran

Vydal: Škola obnovy venkova Třanovice

Texty zpracoval: Ing. Jana Liberdová

Brožura mapuje vznik a historii  Školy obnovy venkova v Třanovicích v průběhu 10 let existence. Jednotlivé kapitoly jsou věnovány oblastem zaměření činnosti: obnova brownfields,venkovská krajina a architektura, školství, projekty s mládeží, obnovitelné zdroje energie, sekretariát SPOV, síťování a zkušenosti ze zahraničí. Závěrem je sumář v anglickém jazyce.

 

Revitalizace – 10 let poté…

Vydáno: 2009

Náklad: 100 ks, 24 stran

Vydal: Škola obnovy venkova Třanovice

Texty zpracoval: Bc. Jan Tomiczek

Průvodní text ke konferenci „Revitalizace – 10 let poté…“, která se konala 22. – 23. 10. 2009 v Třanovicích.

Zachycuje průběh revitalizace objektu Kapplova dvora pohledem pěti hlavních aktérů tohoto dění.

 

Kalendář - 15 let soutěže Vesnice roku v Moravskoslezském kraji

Vydáno: 2009

Náklad: 150 ks, 16 listů

Vydal: Škola obnovy venkova Třanovice a Krajská organizace SPOV Moravskoslezského kraje

Stolní kalendář s fotografiemi 12 obcí, které se v roce 2009 účastnily krajského kola soutěže Vesnice roku a Tabulí cti vítězů přechodních ročníků.

 

Film „Praktikum environmentální výchovy“

© 2009

DVD: 100 ks, 40 minut

Producent: Krajská energetická agentura Moravskoslezského kraje, o.p.s.

Výukový film vznikl na základě dobré praxe v průběhu realizace projektu environmentální výchovy pro žáky základních a středních škol v Třanovicích. Obsahuje základní definice a názorné příklady využívání obnovitelných zdrojů energie, separace odpadu, atd. v obci i jejím nejbližším okolí a také záznam z průběhu vzdělávacích exkurzí žáků.

 

Moravskoslezská vesnice 2007 – 2008

Vydáno: 2008

Náklad: 500 ks, 40 stran

Vydal: Škola obnovy venkova Třanovice

Texty zpracoval: Ing. Jana Liberdová

Brožura je ohlédnutím za výsledky XIII. a XIV. ročníku soutěže Vesnice roku v Moravskoslezském kraji a krátce představuje všech 12 obcí, které se v průběhu dvou let do soutěže v kraji přihlásily. Podává informace také o vyhlašovatelích, pravidlech a oceněních soutěže.

 

Moravskoslezská vesnice 1995 – 2006

Vydáno: 2006

Náklad: 300 ks, 58 stran

Vydal: Spolek pro obnovu venkova, Moravskoslezský kraj

Texty zpracoval: Mgr. Irena Cichá

Brožura informuje o soutěži Vesnice roku v Programu obnovy venkova, přináší přehled oceněných obcí v historii soutěže od roku 1995 a podává základní informace o  vítězných obcích krajského kola jednotlivých ročník soutěže.Byla vydána k 5. výročí založení Spolku pro obnovu venkova v Moravskoslezském kraji.

 

Školy obnovy venkova v České republice

Vydáno: 2004

Náklad 100 ks, 48 stran

Vydal: Škola obnovy venkova Třanovice

Texty zpracoval: Ing. arch. Jan Florian, Ing. Jana Liberdová

 Brožura podává základní informace o  24 školách obnovy venkova po celé zemi, uvádí základní teze pro fungování ŠOV navržené na historicky 1. setkání ŠOV ČR 23. – 24. října 2003 v Komorní Lhotce.