oddělovač
Zelené centrum v Třanovicích
Obec Třanovice
MAS Pobeskydí
Evropské vzdělávací fórum pro rozvoj venkova
Spolek pro obnovu venkova
Program obnovy venkova
Program obnovy venkova

Projekty Školy obnovy venkova v Třanovicích a přímá účast na projektech:

 • „Škola obnovy venkova, pečovatelská a poradenská služba“
 • Program obnovy venkova MMR ČR 2000, dotační titul 6, Obec Třanovice
 • „Škola obnovy venkova, pečovatelská a poradenská služba“
 • Program obnovy venkova MMR ČR 2001, dotační titul 6, Obec Třanovice
 • „Škola obnovy venkova, pečovatelská a poradenská služba“
 • Program obnovy venkova MMR ČR 2002, dotační titul 6, Obec Třanovice
 • „Škola obnovy venkova, pečovatelská a poradenská služba“
 • Program obnovy venkova MMR ČR 2003, dotační titul 6, Obec Třanovice
 • „Škola obnovy venkova Třanovice“
 • Program obnovy venkova MMR ČR 2004, dotační titul 6, Obec Třanovice
 • „Mezinárodní setkání škol obnovy venkova Beskydy“
 • Program obnovy venkova MMR ČR 2004, dotační titul 7, Obec Třanovice
 • „Škola obnovy venkova Třanovice 2005“
 • Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2005, dotační titul 2, Obec Třanovice
 • „Škola obnovy venkova Třanovice 2006“
 • Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2006, dotační titul 2, Obec Třanovice
 • „Partnerstvím k prosperitě“
 • Společný regionální operační program 3.3, Moravskoslezský kraj 2006, Třanovice služby, o.p.s.
 • „Rozvíjíme venkov na příkladech dobré praxe“
 • Podpora obnovy venkova, dotační titul 3, MMR ČR 2007, obec Třanovice
 • „Praktikum obnovy a rozvoje venkova“
 • Podpora obnovy venkova, dotační titul 3, MMR ČR 2008, obec Třanovice
 • „Profesionálové Moravskoslezského venkova“
 • Operační program Rozvoj lidských zdrojů, MŠMT ČR 2008, Národní observatoř venkova, o.p.s., Spolek pro obnovu venkova ČR
 • „Aktivity Školy obnovy venkova v Třanovicích 2009“
 • Podpora obnovy venkova MMR ČR 2009, dotační titul 3, Obec Třanovice
 • „Praktikum environmentální výchovy“
 • Dotační program na podporu aktivit v oblasti životního prostředí, Moravskoslezský kraj 2009, Obec Třanovice
 • „Aktivity Školy obnovy venkova Třanovice 2010“
 • Podpora obnovy venkova MMR ČR 2010, dotační titul 3, Obec Třanovice
 • „Venkovské stavby“
 • Podpora obnovy venkova MMR ČR 2010, dotační titul 3, Obec Třanovice
 • „Zelené centrum v Třanovicích“
 • Program č. 2 – Neinvestiční podpora rozvoje sítí environmentálních vzdělávacích, poradenských a informačních center, SFŽP ČR 2011, Třanovice služby, o.p.s.
 • „Aktivity ŠOV Třanovice 2011“
 • Podpora obnovy venkova, MMR ČR 2011, Obec Třanovice