oddělovač
Zelené centrum v Třanovicích
Obec Třanovice
MAS Pobeskydí
Evropské vzdělávací fórum pro rozvoj venkova
Spolek pro obnovu venkova
Program obnovy venkova
Program obnovy venkova
Stránky:

Schůze v roce 2015 a kalendář akcí

Třetí členská schůze SPOV MsK v roce 2015 se uskuteční ve čtvrtek 18. června 2015 od 10 hodin na zámku v Neplachovicích. Jejímu jednání bude předcházet MIMOŘÁDNÁ VALNÁ HROMADA SPOV MsK, kterou svolává předseda - viz pozvánka. V případě neúčasti nezapomeňte delegovat své plné moci - formulář je rovněž v příloze.
 

Prezentace OPZ

Prezentace KÚ sociál.odbor

Prezentace k RSK a RAP

Prezentace Questing_ACTAEA

Kalendář akcí 2015
 

Volební valná hromada SPOV MSK 2014

Volební valná hromada se uskuteční ve čtvrtek 11. prosince 2014 od 10 hodin ve Větřkovicích.
 

Pozvánka VH Větřkovice

Plná moc na 11.12.2014

Kandidáti předsednictva

Zpráva o činnosti 2012-2014

Návrh úprav statutu

Dary členů
 

Zápisy a prezentace ze schůzí SPOV MSK 2014

 

Zápis SPOV 20_2_2014 St.Ves

Koncepce ÚP_Haluza

Ceny ÚP_Haluza

Zápis SPOV KÚ 17_04_2014

Osoblažský Cech

Spolupráce FS VŠB TU

Diagnostika staveb

Zápis SPOV Dívčí Hrad 19_06_201

Demonstrace MPO ČR 25_06_2014

Zápis Třanovice 23_10_2014

Usnesení VH Větřkovice

Zápis z VH Větřkovice
 

Kalendář plánovaných akcí SPOV ČR a SPOV MsK na rok 2014

Kalendář akcí byl schválen valnou hromadou ve Větřkovicích 12. 12. 2013. Bude dále zpřesňován a doplňován.
 

Kalendář akcí 2014
 

Výroční valná hromada SPOV MsK 2013

Výroční valná hromada SPOV MsK za rok 2013 se konala 12. 12. 2013 od 10 hodin v kulturním domě ve Větřkovicích.

Akce se účastnil hejtman Moravskoslezského kraje pan Miroslav Novák a jeho náměstek pan Martin Sikora.

 

Pozvánka VH Větřkovice

Plná moc

Usnesení VH Větřkovice

Program VH
 

Kalendář plánovaných akcí SPOV na rok 2013

Plánovaná studijní cesta se uskuteční ve dnech 17. - 19. září návštěvou Kyjovského Slovácka, slovenského Regionu Podhoran a návštěvou partnerské ŠOV v Modré u Velehradu. Ubytování je zajištěno ve Sklepě Skalák ve Skalce u Ježova. Program připravujeme - viz příloha, bližší info na sov@tranovice.org nebo tel. 777 549 286.
 

Program Kyjovské Slovácko

Kalendář akcí 2013
 

Zápisy a prezentace ze schůzí SPOV MsK 2013

 

Prez_Hruska_zamestnanost

Prez_Baginsky_energstitek

Zápis Kunín 21_2_2013

Zápis KÚ

Zápis Otice

Obec Skotnice a rodina

Principy ochrany památek

Zápis mimoř výbor Řepiště

Zápis Jeseník n.O.

Analýza RUD
 

Iniciativa k zařazení PORV do návrhu rozpočtu kraje

V měsíci prosinci jednali zástupci SPOV MsK s hejtmanem p. Novákem a s náměstkem hejtmana p. Sikorou ohledně zařazení položky Programu obnovy a rozvoje venkova do návrhu rozpočtu kraje, který má být schválen na zasedání krajského zastupitelstva 20. 12. 2012. Podle hlášení na sekretariát Spolku byly také na hejtmana a náměstka odeslány řadou sdružení obcí v kraji dopisy k zařazení PORV.
V posledním týdnu února 2013 by Rada kraje měla schválit návrh pro PORV min 8 mil Kč.

Dalšími krokem v dané iniciativě je oslovení krajských zastupitelů prostřednictvím dopisu zastupitelům a zasláním prohlášení Asociace hejtmanů z roku 2003 - viz přílohy. Jménem starostů je zajišťováno také vystoupení v diskusi na samém jednání zastupitelstva. Mnozí ze starostů mají v úmyslu podpořit zařazení PORV do krajského rozpočtu také svou osobní účastí ve čtvrtek 20. 12. 2012 v Ostravě na Krajském úřadě.

18. 12. 2012 proběhl v Událostech z regionu krátký šot k dané problematice:

http://www.ceskatelevize.cz/porady/10122978233-udalosti-v-regionech-ostrava/

412231100031217-udalosti-v-regionech/

Dole pod záznamem je potřeba zaškrtnout, že chcete reportáž  "Starostové proti zrušení dotací venkovu".

Upozorňujeme také na www stránky jednoho z krajských zastupitelů, který se nám ozval:

http://patrikhujdus.wordpress.com/2012/12/17/316/

 

Dopis zastupitelům

Prohlášení hejtmanů
 

Zápisy ze schůzí 2012

 

KÚ 19_04_2012

Markvartovice 21_06_2012

Repiste_13_12_2012

Usnesení VH Řepiště

Dolni Zivotice 16_2_2012

Usneseni VH 16_2_2012

Bukovec 18_10_2012
 

Přehled akcí KO SPOV Moravskoslezského kraje za rok 2012

13. 1.  Brno – Výstaviště – Propagace na výstavě Regiontour

16. 2.  Dolní Životice – Volební valná hromada KO SPOV MsK

19. 4.  Krajský úřad Ostrava, předsálí zasedací místnosti zastupitelstva – členská schůze: Změny pro obce v roce 2012 (školství, hazard, finance)

21. 6.  Členská schůze: Územní plány, krajina a zeleň (Ing. Iva Škrovová, Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu), Markvartovice

Červen – červenec: účast zástupce KO SPOV v krajské hodnotitelské komisi soutěže Vesnice roku 2012, vyhlášení výsledků ve vítězné obci

29. – 31. 8. Studijní cesta pro členy v rámci projektu Aktivity ŠOV Třanovice  za realizovanými rozvojovými projekty na venkově  k MAS Pošumaví a MAS Vodňanská ryba, účast na Večeru venkova 31. 8. na výstavě Země  Živitelka v Českých Budějovicích  

18. - 22. 9. - Studijní cesta do Vojvodiny, Srbsko 

18. 10. Členská schůze: Venkovská komunita, pojem „sociální vesnice“,
            Bukovec

13. 12. Členská schůze u vítěze krajského kola SVR v Řepištích: Zhodnocení a zkušenosti z letošního ročníku SVR, valná hromada SPOV MsK