oddělovač
Zelené centrum v Třanovicích
Obec Třanovice
MAS Pobeskydí
Evropské vzdělávací fórum pro rozvoj venkova
Spolek pro obnovu venkova
Program obnovy venkova
Program obnovy venkova
Stránky:

Schůze členů SPOV MsK 2018 - zápisy a prezentace

 

Usnesení VH Zbyslavice

Zápis schůze Zbyslavice

Zápis výboru Zbyslavice

Prezentace k SVR 2018

Koncepce rozvoje venkova MsK

Podpora cestovního ruchu

Zápis KÚ Ostrava 19.4.

Termínovník akcí

Koncepce MsK_analyt

Koncepce MsK_navrh

Zápis Jezdkovice 21_06_2018

Zápis Úvalno 18_10_2018

Půda_Malíková

PÚ Tomiczek

PÚ a klima_Marada
 

Schůze členů v roce 2017, zápisy a prezentace

 

Zápis Pržno 16_02_217

Prezentace p. Šedá_Pržno

Prezentace KÚ_Tománek

Krajské programy pro obce

Zápis KÚ 19_07_2017

Zápis Větřkovice 19_10_2017

Zápis Jeseník n./O. 22_06_2017

Usnesení VH

Zápis VH Třanovice
 

Dotace pro SPOV MsK od Moravskoslezského kraje na rok 2016

 SPOV MsK obdržel na své aktivity v roce 2016 individuální dotaci od Moravskoslezského kraje ve  výši 66 000,- Kč. Tato dotace je určena na vydání kalendáře Moravskoslezský venkov 2017  a uspořádání slavnostního setkání u příležitosti 15. výročí SPOV MsK. 

 

 
 

Tradiční schůze SPOV MsK v roce 2016, zápisy a prezentace

První schůze v letošním roce se konala v obci Hrádek 18. února 2016. Ke druhé schůzi se členové sešli tradičně na Krajském úřadu v Ostravě 20. dubna 2016. Třetí schůze se konala 16. června v Holasovicích. Příští schůze se nebude jako obvykle konat v říjnu, ale ve čtvrtek 3. listopadu 2016 v obci Velké Hoštice - vítězi krajského kola soutěže Vesnice roku 2016. Slavnostní valná hromada SPOV MsK k 15. výročí založení organizace je plánována 15. prosince 2016 na Hukvaldech.

 

Zápis Hrádek 18_02_2016

Prezentace RUD doc. Tománek

Zápis KÚ 20_04_2016

Prezentace VPP a SÚPM

Prezentace Rovnovážka

Prezentace Pochop_Krajinotvorba

Prezentace Unucka_Zadržení vody

Zápis Hoštice

Prezent elektromobily

Prez MŽP Kepka

Pozvánka VH Hukvaldy

Plná moc 15.12:2016
 

Valná hromada SPOV Moravskoslezského kraje 17. 12. 2015 ve Velké Polomi

V příloze najdete pozvánku na výroční valnou hromadu SPOV Moravskoslezského kraje, která se koná 17. 12. 2015 ve Velké Polomi, včetně formuláře plné moci. Z organizačních důvodů Vás prosím, abyste nezapomněli zaslat na adresu sov@tranovice.org potvrzení o vaší účasti.

Příslušné programové dokumenty k valné hromadě vám budou zaslány 10 dnů před konáním akce.

 

Pozvánka na VH

Plná moc 17.12.2015

Prezentace Trvalé vztahy

Usnesení VH V.Polom

Zápis VH V.Polom

Kalendář akcí 2016
 

Dotace pro SPOV MSK od Moravskoslezského kraje na rok 2015

SPOV MSK obdržel na své aktivity v roce 2015 dotaci od Moravskoslezského kraje ve výši 50 000,- Kč. Tato dotace bude použita na vydání propagační brožury Spolku, uspořádání čtyř seminářů pro obce v Moravskoslezském kraji a k úhradě nákladů na dopravu na exkurzi za příklady dobré praxe. 

 
 

Schůze v roce 2015 a kalendář akcí

Třetí členská schůze SPOV MsK v roce 2015 se uskuteční ve čtvrtek 18. června 2015 od 10 hodin na zámku v Neplachovicích. Jejímu jednání bude předcházet MIMOŘÁDNÁ VALNÁ HROMADA SPOV MsK, kterou svolává předseda - viz pozvánka. V případě neúčasti nezapomeňte delegovat své plné moci - formulář je rovněž v příloze.
 

Prezentace OPZ

Prezentace KÚ sociál.odbor

Prezentace k RSK a RAP

Prezentace Questing_ACTAEA

Kalendář akcí 2015
 

Volební valná hromada SPOV MSK 2014

Volební valná hromada se uskuteční ve čtvrtek 11. prosince 2014 od 10 hodin ve Větřkovicích.
 

Pozvánka VH Větřkovice

Plná moc na 11.12.2014

Kandidáti předsednictva

Zpráva o činnosti 2012-2014

Návrh úprav statutu

Dary členů
 

Zápisy a prezentace ze schůzí SPOV MSK 2014

 

Zápis SPOV 20_2_2014 St.Ves

Koncepce ÚP_Haluza

Ceny ÚP_Haluza

Zápis SPOV KÚ 17_04_2014

Osoblažský Cech

Spolupráce FS VŠB TU

Diagnostika staveb

Zápis SPOV Dívčí Hrad 19_06_201

Demonstrace MPO ČR 25_06_2014

Zápis Třanovice 23_10_2014

Usnesení VH Větřkovice

Zápis z VH Větřkovice
 

Kalendář plánovaných akcí SPOV ČR a SPOV MsK na rok 2014

Kalendář akcí byl schválen valnou hromadou ve Větřkovicích 12. 12. 2013. Bude dále zpřesňován a doplňován.
 

Kalendář akcí 2014