oddělovač
Zelené centrum v Třanovicích
Obec Třanovice
MAS Pobeskydí
Evropské vzdělávací fórum pro rozvoj venkova
Spolek pro obnovu venkova
Program obnovy venkova
Program obnovy venkova

Krajská organizace Moravskoslezského kraje

 Krajská organizace je součástí celostátní Spolku pro obnovu venkova, významné organizace, která je partnerem veřejných institucí v obnově venkova, v tvorbě programů pro venkov, propagaci venkova prostřednictvím médií, soutěže Vesnice roku, která je tradiční a motivující akcí pozdvihující hodnoty venkova již po řadu let nebo Entente florale Europe – Evropská kvetoucí sídla a v neposlední řadě i tlakem na politickou reprezentaci hájícím zájmy venkova např. při sestavování rozpočtového určení daní. Ze Stanov SPOV ČR

Ustavujícího zasedání Krajské organizace Spolku obnovy venkova Moravskoslezského kraje se konalo dne 13. 9. 2001 ve Slatině, okres Nový Jičín, první valná hromada 20. 11. 2001 opět zde.

 

Od 4. 6. 2012 je zaregistrována krajská organizace jako Spolek pro obnovu venkova Moravskoslezského kraje (SPOV MSK), tj. pobočný spolek celostátního Spolku pro obnovu venkova České republiky.

Jako jednotka s právní subjektivitou ma SPOV MSK identitikační číslo 72567091, účet u Fio banky a. s. č. 2500 673 059/2010.

Adresa sídla: SPOV MSK, Třanovice č. 250, 739 53 Třanovice

INFORMACE z akcí a zápisy ze všech schůzí možno nalézt na:

http://www.spov.org/krajske-organizace-spov/spov-moravskoslezskeho-kraje/default.aspx

 

 KONTAKTY na současné předsednictvo SPOV MsK a seznam členů - viz příloha.

SEKRETARIÁT SPOV MsK, Kapplův dvůr, 739 53 Třanovice č. 1, tel. 558 694 262, kl. 205, mobil 777 549 286, e-mail: sov@tranovice.org, URL: http://sov.tranovice.org

 PŘIHLÁŠKA - Noví členové podávají přihlášky na sekretariát celostátního SPOV, odkud obdrží fakturu k úhradě členských poplatků, viz záložka SPOV ČR. Přihlášku najdete v příloze. Členský poplatek je splatný v základní částce na účet SPOV ČR. Dobrovolné dary členů na činnost krajské organizace je možno zasílat přímo na její účet na základě Darovací smlouvy - v příloze.

  

STATUT Krajské organizace SPOV MsK a Jednací řád VH se nachází v příloze.

 

 

Brožura 10 let KO SPOV MsK

Jednací řád VH


Předsednictvo

Stanovy SPOV MsK

Seznam členů 2017

Přihláška

Výroční zpráva 2017

Kalendář akcí 2019

Darovací smlouva