oddělovač
Zelené centrum v Třanovicích
Obec Třanovice
MAS Pobeskydí
Evropské vzdělávací fórum pro rozvoj venkova
Spolek pro obnovu venkova
Program obnovy venkova
Program obnovy venkova

O Spolku pro obnovu venkova

 Spolek pro obnovu venkova byl založen dne 1. června 1993 a je registrován jako občanské sdružení. Tehdy se ke členství v něm přihlásilo více než 200 zájemců především z řad obecních samospráv, zemědělců, projektantů, podnikatelů, učitelů, pracovníků vysokých škol, výzkumných ústavů a státní správy, spojených myšlenkou realizovat Program obnovy vesnice; v současné době se počet jeho členů blíží tisícovce, v každém kraji má svou krajskou organizaci. Moravskoslezská krajská organizace vznikla jako první v republice již roku 2001, svůj sekretariát i sídlo má v Třanovicích.

Posláním Spolku je přispívat k rehabilitaci venkova, k obnově a prohloubení společenského a duchovního života na venkově, k posílení hospodářské stability a prosperity venkova. Motivovat občany žijící na venkově k dobrovolné aktivitě, podněcovat je k odhodlání podílet se na zdárném vývoji obce, napomáhat vzniku a činnosti místních a regionálních sdružení. Účastnit se evropské spolupráce při obnově venkova. V neposlední řadě pak překonávat úzce resortní přístupy k řešení problémů obnovy vesnice a rozvoje venkova a podporovat a realizovat Program obnovy venkova.

 

PŘEDSEDKYNÍ Spolku je Ing. Veronika Vrecionová, poslankyně Evropského parlamentu. Adresa sídla:

Bělotín, 753 64 Bělotín 151 

IČ: 64937178

veronika.spov@seznam.cz

 

 Další aktuální informace o celostátním SPOV v České republice naleznete na:

 

http://www.spovcr.cz

 Zde je možno nalézt i STANOVY SPOV ČR, aktuální zprávy z činnosti, stáhnout si přihlášku, kterou je nutno odeslat na adresu tajemnice:

PaedDr. Věra Libichová

Přelícká 356

273 05 Smečno

tel. 602 356 375

a současně na e-mail: v.libichova@centrum.cz

 

T

 

Stanovy SPOV ČR

Přihláška za člena