oddělovač
Zelené centrum v Třanovicích
Obec Třanovice
MAS Pobeskydí
Evropské vzdělávací fórum pro rozvoj venkova
Spolek pro obnovu venkova
Program obnovy venkova
Program obnovy venkova

O Spolku pro obnovu venkova

 Spolek pro obnovu venkova byl založen dne 1. června 1993 a je registrován jako občanské sdružení. Tehdy se ke členství v něm přihlásilo více než 200 zájemců především z řad obecních samospráv, zemědělců, projektantů, podnikatelů, učitelů, pracovníků vysokých škol, výzkumných ústavů a státní správy, spojených myšlenkou realizovat Program obnovy vesnice; v současné době se počet jeho členů blíží tisícovce, v každém kraji má svou krajskou organizaci. Moravskoslezská krajská organizace vznikla jako první v republice již roku 2001, svůj sekretariát i sídlo má v Třanovicích.

Posláním Spolku je přispívat k rehabilitaci venkova, k obnově a prohloubení společenského a duchovního života na venkově, k posílení hospodářské stability a prosperity venkova. Motivovat občany žijící na venkově k dobrovolné aktivitě, podněcovat je k odhodlání podílet se na zdárném vývoji obce, napomáhat vzniku a činnosti místních a regionálních sdružení. Účastnit se evropské spolupráce při obnově venkova. V neposlední řadě pak překonávat úzce resortní přístupy k řešení problémů obnovy vesnice a rozvoje venkova a podporovat a realizovat Program obnovy venkova.

 

PŘEDSEDOU Spolku je od roku 1999 Mgr. Eduard Kavala, starosta obce Bělotín. Kontaktní adresa:


Bělotín, 753 64 Bělotín 151 


tel. 581 612 100, 602 514 347

IČ: 64937178

spov@belotin.cz

 

Další aktuální informace o celostátním SPOV v České republice naleznete na:

http://www.spov.org .

 

Zde je možno nalézt i STANOVY SPOV ČR, internetové vydání ZPRAVODAJE Spolku a stáhnout si přihlášku, kterou je nutno odeslat na adresu tajemnice:

       
Iva Svobodová
Bělotín 151,
753 64 
Bělotín
tel. 777 258 628 
SPOV.svobodova@seznam.cz 

 

T

 

Přihláška za člena SPOV ČR