oddělovač
Zelené centrum v Třanovicích
Obec Třanovice
MAS Pobeskydí
Evropské vzdělávací fórum pro rozvoj venkova
Spolek pro obnovu venkova
Program obnovy venkova
Program obnovy venkova

Historie 2001 - 2005

 

 

2001

·         rok vzniku Krajské organizace Spolku pro obnovu venkova Moravskoslezského kraje, ŠOV Třanovice se stává garantem organizačních záležitostí Spolku

·         rozsah působnosti ŠOV se mění od původní v rámci mikroregionu obcí povodí Stonávky, později i na spolupracující mikroregiony povodí Morávky, mikroregionu obcí Žermanické a Těrlické přehrady, postupně pro obce okresu Frýdek – Místek a díky vzniku SPOV až na obce Moravskoslezského kraje

·         poradenství k programům POV a SAPARD

·         studijní cesty do Rakouska a Německa

 

 2002

·         manažerem ŠOV se stává Petr Sobotík, starosta obce Hukvaldy, později krajský zastupitel

·         semináře Program rozvoje kraje, Udržitelný rozvoj - AGENDA 21, Přeshraniční spolupráce se Slovenskem a Polskem, Možnosti čerpání prostředků ze strukturálních fondů

 

2003

·         semináře Reforma veřejné správy, Problematika venkovského školství, Hospodaření s odpady a Zákon o finanční kontrole

·         manažerkou ŠOV se stává Jana Liberdová

·         organizace úvodní schůzky k založení Místní akční skupiny Pobeskydí

·         prezentace pilotního projektu využití biomasy v Beskydech - třídenní seminář a prezentace v mikroregionech

·         otevření Centra pro biomasu v Třanovicích

·         historicky první setkání mikroregionů Moravskoslezského kraje (pomoc při organizaci mikroregionu Poodří)

·         organizace historicky prvního setkání ŠOV České republiky v říjnu 2003 v Komorní Lhotce

·         opakované studijní cesty do Rakouska mimo jiné i na evropské setkání škol obnovy venkova, partnerské cesty do Polska a na Slovensko, účast na setkání místních komunit ve Walesu a ve Finsku - získávání informací a kontaktů s místními akčními skupinami iniciativy LEADER+,
cesta za realizovanými projekty z POV do mikroregionu Buchlov

 

2004

·         organizace mezinárodního konference evropských škol obnovy venkova pod záštitou ministra pro místní rozvoj na Čeladné 13. – 15. 10. 2004, 67 účastníků (Irsko, Německo, Rakousko, Polsko a Slovensko)

·         účast na celostátním setkání ŠOV ČR v Lukách nad Jihlavou

·         vydání první brožury mapující existující školy obnovy venkova v celé republice

·         semináře Venkovská architektura, Aplikace zákona o veřejných zakázkách v praxi, Analýza rozpočtového určení daní, Odpadové hospodářství, Pozemkové úpravy a krajina a Budování partnerství na venkově

·         exkurze do jižních Čech za realizovanými rozvojovými programy u partnerských ŠOV v Lukách nad Jihlavou a Sudoměřicích u Bechyně

·         studijní cesta do Bulharska na setkání aktivistů programu LEADER z východní Evropy

 

2005 

·         účast v projektu Moravskoslezského kraje - SROPu 3.3 - Partnerstvím k prosperitě

·         aktivizace zakládání místních akčních skupin v kraji

·         zabezpečení dlouhodobé prezentace venkovských mikroregionů Moravskoslezského kraje v Praze v IC na Staroměstském náměstí v budově MMR

·         organizace zakládání Klastru obnovitelných zdrojů energie v Moravskoslezském kraji

·         semináře POV z pohledu zpracovatelů ÚP, Venkov z pohledu zemědělských agentur, Rozvojové programy MsK pro příští období, Národní diskuse k budoucnosti venkova

·         studijní cesta na Slovensko – turistické atrakce s celoročním využitím – Veĺká Rača, Oščadnica

·         účast na celostátním setkání ŠOV ve Vískách,

·         účast na 5. evropském kongresu k obnově venkova,  Rakousko, St. Pölten a na setkání evropských ŠOV v Seediner am See, Braniborsko