oddělovač
Zelené centrum v Třanovicích
Obec Třanovice
MAS Pobeskydí
Evropské vzdělávací fórum pro rozvoj venkova
Spolek pro obnovu venkova
Program obnovy venkova
Program obnovy venkova

Vznik Školy obnovy venkova Třanovice

 

Roku 2000 podala obec Třanovice iniciativou starosty Bc. Jana Tomiczka projekt - v rámci Programu obnovy venkova vyhlašovaného Ministerstvem pro místní rozvoj ČR - na dotační titul č. 6 - Podpora vzdělávání a poradenství. Projekt byl vybrán a tím začala fungovat Škola obnovy venkova Třanovice. Akce školy vycházely z témat Programu obnovy venkova:

 ·         posílení venkovských komunit, jejich kultury a ducha pospolitosti

 ·         podnikání a pracovní příležitosti

 ·         infrastruktura a občanská vybavenost

 ·         architektura staveb a urbanistický řád sídel

 ·         kulturní krajina

 

Vzorem pro fungování ŠOV byly školy obnovy venkova v Rakousku a Německu, které již v té době měly za sebou bohaté zkušenosti v této oblasti.