oddělovač
Zelené centrum v Třanovicích
Obec Třanovice
MAS Pobeskydí
Evropské vzdělávací fórum pro rozvoj venkova
Spolek pro obnovu venkova
Program obnovy venkova
Program obnovy venkova

Cesty za poznáním

Česká Skalice a Polsko, 20. - 22. květen 2014

Prohlídka realizovaných projektů MAS Mezi Úpou a Metují - www.meziupouametuji.cz v obcích Studnice, Litoboř, Boušín. Centrum rozvoje Česká Skalice - www.centrumrozvoje.eu, ubytování prohlídka Vily Čerych a Zážitkové zahrady s komentářem, naučná stezka Cesta stromů, Ekocentrum. Polsko, návštěva městečka Bardo, které je vyhlášeným poutním místem a jednou z nejúspěšnějších samospráv v čerpání dotací, návštěva infocentra, sjezd Nysy na raftech. Prohlídka obcí Krosnowice a Gorzanów, komunitní škola, přeshraniční projekty. Národní park Stolové hory, beseda s ředitelem parku, výstup do kamenného bludiště.Textilní muzeum a Muzeum B. Němcové v České Skalici, návštěva Babiččina údolí. 39 účastníků.

 

Belgie, Bütgebach, 27. - 29. března 2014

Setkání sítě evropských obcí, téma: Vnitřní vývoj vesnic, 3 účastníci

Jeseník nad Odrou, Skotnice, 8. listopad 2013

Exkurze – Příklady dobré praxe moravskoslezského venkova, Skotnice - příklad vzorné komunitní obce s prorodinnou politikou, Jeseník nad Odrou - Vesnice roku ČR 2013,  32 účastníků

MAS Kyjovské Slovácko, MAS Podhoran, ŠOV Modrá u Velehradu, 17. - 20. září 2013

Přijetí na radnici města Kyjova - setkání s manažerkou MAS Annou Čarkovou, státní zámek Milotice, Sklepní ulička Šidleny - vinařské muzeum, Ratíškovice - oceněná knihovna, sběrný dvůr a kompostárna, Vlkoš - vojenské muzeum, pozemkové úpravy, penzion Skalák, Ježov. MAS Podhoran a manažerka Jablonická, Prietrž – rekonstrukce obecního úřadu, osada Rehúši - přeshraniční projekt Rozhledna Lipovec,Památník SNP, soukromé Muzeum zemědělské techniky a agrofarma Dolné Paseky, Prievaly –minipivovar Sandorf, Plavecké Podhradie – Agropartner s.r.o. specializující se na chov koní, prodej výrobků „ze dvora“, relaxační centrum a sportoviště (LEADER). Lázně Leopoldov - soukromý projekt venkovského lázeňství. Projekt Živá škola – Živá voda Modrá u Velehradu, Archeoskanzen, bazilika Velehrady - opravy z projektu IOP, 43 účastníků

 

Srbsko, Padina,  18. – 22. září 2012

Navázání partnerství se zástupci AERD Padina: Banátski salaš Kovačica, setkání se zástupci okresu a místními NGO, návštěva galerií naivního (insitního) umění, Klub studující mládeže, Spolek žen Padina, dobrovolní hasiči, myslivecké sdružení, návštěva u místního umělce a spisovatele p. Kovácse, veřejné studny - diskuse k problémům s vodou. Novi Sad - Petrovaradinská pevnost, návštěva Ústavu Slováků, Slanskamenske Vinohrady. Návštěva okresu Indija, národní park Fruška Gora, obec Ljuba, Vorovo - lovecká chata J. B. Tita, návštěva obcí Molovin a Sot  v okrese Śid. Prezentace zástupců delegace ve večerním pořadu Televize Vojvodina. 21 účastníků.

MAS Pošumaví a MAS Vodňanská ryba,  29. – 31. srpen 2012

Spolu s AG Akcent Klatovy pořádání semináře k přeshraničním projektům v penzionu U Jandů, Úborsko, hrad Švihov a sídlo MAS, Chudenice - prohlídka Americké zahrady u zámku. Dobrá Voda u Hartmanic – poutní chrám sv. Vintíře opravený z projektů (skleněný oltář, křížová cesta, beseda s autorkou).Albrechtice nad Vltavou – projekt „Rekonstrukce venkovského hřbitova“ – náhrobní kapličky s lidovými malbami a veršovanými náhrobními nápisy, Tálín – „Komplexní úpravy veřejného prostranství v obci“, Protivín – prohlídka projektů z ROP – „Krokodýlí farma“, Vodňany - posezení se zástupci MAS Vodňanská ryba. Návštěva výstavy Země Živitelka, účast na Večeru venkova. 41 účastníků

Německo, Thierhaupten, 28. června - 1. července 2012

Interní pracovní setkání evropských ŠOV v Thierhaupten, Německo, 2 účastníci

St. Pölten, Rakousko, 10. listopad 2011 

Mezinárodní sympozium s tématem Sociální obnova vesnice, 2 účastníci

MAS Růže, Novohradsko,  25. – 26. srpen 2011

V Borovanech, sídle MAS, návštvěva komunitního centra a chráněných dílen Nazaret, projekt zpřístupnění poutního chrámu v Dobré Vodě, Nové Hrady - historická kovárna, klášter, komunitní centrum, 45 účastníků

Německo, Simmern, 5. – 7. květen 2011

Setkání evropských škol obnovy venkova v Bavorsku, 1 účastník

Litva, Finsko, Estonsko – 15. – 23. červen 2010

Tématem cesty byly realizované projekty programu LEADER a vesnické komunity:

Litva – návštěva u Kaunas a Jurbarkas LAG, realizované projekty „Rybí žebřík“, Centrum uměleckých řemesel, seminář - setkání s komunitou Ezerelis

Finsko – seminář k aktivitám Joutsentsen Reitty LAG, návštěva některých dílen ze Sítě místních umělců, vesnická muzea, prohlídka rodinných agrofarem.

Estonsko – LAG Kodukant, projekty využití bývalých nádraží jako muzea nebo mládežnického střediska, divadelní farma, projekt vesnického přístavu a přírodního centra.

41 účastníků, výpravy se účastnil také publicista Petr Hienl z MAS Krajina srdce, jehož postřehy ze tří zemí vyšly ve třech poutavých článcích (k nahlédnutína této stránce níže).

 

MAS Krajina srdce – Táborsko, 26. – 27. srpen 2010

Program připravila Monika Hienlová, manažerka – www.maskrajinasrdce.cz. Prohlídka obecního provozu zajištění sběru a třídění odpadních plastových obalů v Mladé Vožici, sídle MAS. Na hradě Šelmberk realizace projektu na vytvoření zázemí pro spolkové aktivity zaměřené na výuku řemesel mládeže, finance z Programu rozvoje venkova – osy IV.1.2.,  realizuje občanské sdružení Danar - organizace zabývající se historicko řemeslně vzdělávacími aktivitami s cílem pozitivně ovlivnit zejména mladou generaci (www.kralovstvidanar.com). Kovářská dílna pana Dobeše v obci Moraveč slouží také k výchově mladé generace, je připraven projekt z ROP Jihozápad na rozhlednu s kovářským muzeem. Moderní farma OPB Cunkov (www.opbcunkov.cz)  s chovem bizonů a plemenných býků. Město Sedlec-Prčice se svou historií známého dálkového pochodu Praha-Prčice. Ubytování v Relax centru Monínec (www.moninec.cz), středočeské ski centrum alpského stylu, které v létě mimo jiné provozuje lanovou dráhu, lanový park a tubing. 29 účastníků.

 

Německo, Eicklingen, 5. – 6. listopad 2009

Setkání evropských škol obnovy venkova, 2 účastníci.

 

Podblanicko, 26. – 28. srpen 2009

Program připravila místní manažerka Renata Vondráková z občanského sdružení Podblanicko (www.podblanickem.net) a ŠOV ve Vlašimi. Část výpravy bydlela ve Spolkovém domě ve Vlašimi (www.spolkovydum.cz). Zajímavé projekty rekonstrukce Spolkového domu, zámku, zámeckého parku (SROP a OP ŽP), historického centra města a volnočasového střediska pro děti a mládež (ROP). V obci Kondrac prohlídka turistické ubytovny, farního muzea – návštěvnického centra a projektu Po stopách blanických rytířů – www.okoloblaniku.cz. Výstup na horu Blaník – naučná stezka z LEADERu – MAS Posázaví o.p. s. – www.blanicti-rytiri.cz. 36 účastníků

 Francie, Bretaň 6. – 9. září 2008

Regionální a instituční partnerství, navázání a potvrzení mezinárodní spolupráce, 8 účastníků. Výsledky první cesty do Bretaně v roce 2007 byly zúročeny v zahájení konkrétních partnerství mezi obcemi, institucemi a místními akčními skupinami z obou zemí.

Strakonicko, 21. – 22. srpen 2008

Exkurze začala prohlídkou historického jádra města Písku (www.mestopisek.cz) a po povodních nově opraveného mostu a nábřeží. MAS Strakonicko (www.strakonicko.net) se prostřednictvím své manažerky Jiřiny Karasové představila projektem Muzea voroplavby na řece Otavě ve Střelských Hošticích www.strelskehostice.cz, realizovaném z programu LEADER. Výměna zkušeností z realizovaných projektů pokračovala i na posezení v Katovicích se starostou městyse Radomyšl panem Peterkou – www.radomysl.net. Závěru večera patřil kulturní zážitek na nádvoří strakonického hradu ze zahajovacího koncertu „Mezinárodního dudáckého kasací“ (www.strakonice.cz/kultura). 26 účastníků.

Francie, Bretaň, 1. – 7. říjen 2007

Velká spolupráce se otevřela první cestou do departmánu Morbihan v Bretani. Byly zde organizovány tři pracovní schůzky s tématy: Volnočasová zařízení a územní plánování, Zemědělství, zemědělská turistika a místní rozvoj a Turistika, její trvalý rozvoj a ekonomický rozvoj.

První návštěvou se podařilo dát základ dalším cestám do Bretaně a návštěvám Francouzů v Moravskoslezském kraji, nyní už ve specializovaných zájmových skupinách v rámci navázaných partnerství. V roce 2009 nás navštívili studenti zemědělské vyšší odborné školy La Lande du Breil z Rennes, v roce 2011 stážisté studijního oboru agroturistika ze vzdělávacího odborného centra Le Gros Chêne v Pontivy spolu s delegací z MAS Pontivy. 43 účastníků.

 Polsko, Opole, 22. – 25. květen 2007

6. evropský kongres obnovy vesnice v obci Kameń Slaski v Opolském vojvodství, 3 účastníci.

Německo, St. Alban, 21. – 22. září 2006

Evropské partnerství v Evropské vesnici roku 2000. Zjišťování možnosti spolupráce ohledně využívání obnovitelných zdrojů energie, pasivní energetické domky Bio-Solar-Haus.Vesnice usilující o titul Evropská obec s 0% ekologickou zátěží. 4 účastníci.

Slovensko, Liptov, 8. – 9. září 2006

 Ve Strečně nás pan starosta Alfonz Klocáň provedl kotelnou na biomasu a právě realizovaným projektem tělocvičny, vyzkoušeli jsme místní turistickou atrakci – jízdu na pltích po Váhu  (http://plte.strecno.sk).  V Liptovském Mikuláši jsme navštívili Gymnázium Jiřího Třanovského, národní památku Svätý Kríž – dřevěný kostel přenesený z původního dna přehrady Liptovská Mara. V obci Závažná Poruba bylo připraveno setkání se starostou a zastupiteli k diskusi o realizovaných projektech z Programu rozvoja dediny. 19 účastníků.

 Německo, Brandenburg, 13. – 17. červen 2006

Cesta do regionu Brandenburg byla umožněna v rámci krajského projektu v programu SROP 3.3. „Partnerstvím k prosperitě“ k partnerské Ländliche Heimvolkshohschule v Seediner am See (www.hvhs-seddinersee.de). Vynikající program připravil její manažer Martin Nobelmann. Inspirací byla především obslužná zařízení vybudované skate a in-line stezky evropského významu - Fläming Skate (www.flaeming-skate.de), učiliště lidových řemesel (www.qualifizierungsverein.de) a ubytovna pro mládež Gusthaus Wahlsdorf – realizovaný projekt LEADER+, setkání s manažery MAS regionu Dahme – Heidelblick (www.leaderplus-dahme-heideblick.de), Körbnitz –projekt „Fläming Rast“ (www.flaeming-rast.de) – obslužná infrastruktura u skate stezky, kempování v soukromí (rodina Lüdenman) a agrofarma splněných přání Erlebnis – Hof, Werner  realizovaná z programu LEADER. 35 účastníků.   

 Chorvatsko, Sisak, 10. – 13. květen 2006

Mezinárodní festival dětského divadla „Maslačak“(Pampeliška) – organizace výpravy divadelního souboru ze ZŠ v Hnojníku – děti z mikroregionu Stonávky. Setkání s českými starousedlíky ve vesnici Jazvenik, kde soubor vystoupil v místním Národním domě s dramatizací pohádky Princezna na hrášku. 11 účastníků. 

 Německo, Seediner am See, 5. – 7 říjen 2005

Setkání Evropských škol obnovy venkova připravené partnerskou Ländliche Heimvolkshohschule, 3 účastníci.

 Rakousko, St. Pölten, 21. září 2005

5. evropský kongres k obnově venkova, St. Pölten – dolnorakouský parlament, 3 účastníci.

Slovensko, Veĺká Rača, Oščadnica, 18. srpen 2005

Cílem byly nově instalované turistické atrakce s celoročním využitím na vrcholové stanici Dedovky – Veĺká Rača. Předcházela jim diskuse se starostou Oščadnice o zapojování místní veřejnosti do poskytování služeb turistům, přípravy územní dokumentace a plánovaných projektech velkého ski-centra. 43 účastníků.

 Bulharsko, 24. – 30. září 2004

Setkání zástupců iniciativy LEADER z východoevropských zemí, vyslán 1 zástupce.

Luka nad Jihlavou, Sudoměřice u Bechyně, 30. – 31. srpen 2004

Návštěva u partnerské ŠOV, manažerka Zdeňka Švaříčková provedla obnoveným areálem hospodářského dvora a barokní sýpky - tělocvičny (SAPARD), výklad k rekonstrukci a prohlídka zámku, který obec netradičně formou leasingu postoupila soukromému investorovi. V Sudoměřicích u Bechyně - návštěva partnerské ŠOV – pan Stanislav Houdek, informace ke komunitním akcím a prohlídka staveb jihočeského baroka. 28 účastníků.

Wales, 26. – 30. září 2003

Mezinárodní veletrh Rozvoj & Marketing, Místní Festivaly & Soutěže,účast 13 evropských zemí v Celnic Haven, Pembrokeshire, West Wales. Zajímavá ukázka vesnic, které se po útlumu rybářství a hornictví dokázaly přeorientovat na jiné zdroje příjmů. Nezapomenutelná Folly Farm s 200 tisíci návštěvníky ročně – netradiční inspirace pro „jiné aktivity“ zemědělců. Využití opuštěného polního letiště z I. a II. sv. války na muzeum a pořádání Sky Festivalu – vše co lítá vzduchem, živý památník obětem války, spolupráce s válečnými veterány. Hledání místních inspirací a místních zdrojů. 3 účastníci.

 Mikroregion Buchlovicko, 28. – 29. srpen 2003

Exkurze začala v Hostětíně prohlídkou centrálního vytápění obce biomasou, kořenové čističky odpadních vod, sušárny ovoce, moštárny a dalších zajímavostí tehdy se rodící ekologické obce. Druhý den patřil tradičním turistickým atrakcím (zámek Buchlovice, hrad Buchlov), ale především pak návštěvě u partnerské ŠOV v Modré, kde nám pan starosta Mirek Kovařík ukázal právě realizovaný projekt archeoparku a podělil se o zkušenosti z předchozích realizovaných projektů výstavby dvou rozhleden, rekonstrukce středověkého kostelíka nebo revitalizace rybníků před Velehradem. 16 účastníků.

 

Rakousko, Kärnten, 30.září – 2. října 2003

Mezinárodní setkání evropských škol obnovy venkova, 4 účastníci.

 Finsko, 24. – 28. listopad 2003

Nadnárodní konference pro účastníky skupin iniciativy LEADER+, vysláni 2 zástupci.

 Německo, Thierhaupten, červen 2002

Setkání Evropských škol obnovy venkova u příležitosti 10. výročí založení školy v Thierhaupten, 3 účastníci.

Irsko, Shannon, květen - červen 2002

Námětem cesty byly Formy a stav venkovské turistiky, cestovní ruch jako výhodná alternativa při restrukturalizaci regionů. Zde na praktických příkladech, např. v regionu Shannon, či městě Limerick, bylo možno uvidět, jak klíčový význam pro rozvoj cestovního ruchu má partnerství veřejného a soukromého sektoru, vytváření unikátních produktů cestovního ruchu a komplexnost poskytovaných sužeb.

Norsko, 2001

Cílem bylo získat informace o systému informačních středisek a řešení propojení turismu a odpočinkových zón.

Rakousko, 12. – 13. října 2000

Oficiální přijetí a diskuse v prostorách zemského sněmu Dolního Rakouska, na radnici ve Strengbergu nebo na setkání se starostou Amstetten. Program zahrnoval témata obnovitelné energie z biomasy, agroturistiku, územní rozvoj malých obcí, turistika a cestovní ruch – Moštová cesta v regionu Amstetten.

Cest do Rakouska bylo více i v roce 2001 především na konzultace ohledně výběru druhu využití odpadního dřeva jako energetického zdroje.

 

Rakousko, Michaelbeuern, 27. - 28. říjen 2000

Setkání evropských škol obnovy venkova u Salzburgu, 2 účastníci

 

 

 

Článek - Estonsko

Článek - Finsko

Článek - Litva