oddělovač
Zelené centrum v Třanovicích
Obec Třanovice
MAS Pobeskydí
Evropské vzdělávací fórum pro rozvoj venkova
Spolek pro obnovu venkova
Program obnovy venkova
Program obnovy venkova

ŠOV Třanovice nabízí služby v oblasti obnovy venkova a venkovského rozvoje:

•    organizace seminářů, konferencí, kulatých stolů, veřejných diskusí a workshopů (zajištění místa konání, techniky, lektorů, zpracování výstupů), k dispozici je:

-        32 míst pro školení a výuku ve školicí místnosti

-        15 míst pro menší školení v zasedací místnosti

-        120 míst v sále pro větší akce – konference, semináře, společenská shromáždění

-        promítací a ozvučovací technika, flip charts, atd.

-        zajištění občerstvení na akcích

-        ubytování pro 11 osob ve 2, 4 a 5 lůžkových pokojích

•    realizace exkurzí a seminářů pro zájmové skupiny na téma obnovitelné zdroje energie, úspory energie, odpadové hospodářství, brownfields a environmentální výchova a vzdělávání pro mládež i dospělé – tématické přednášky a exkurze v rámci projektu Zelené centrum v Třanovicích – viz www.zelene-centrum.cz  

•    organizace exkurzí, studijních cest a výprav za poznáním realizovaných rozvojových projektů na venkově u nás i v zahraničí

•    poradenství k příkladům dobré praxe soužití venkovských komunit, zapojování veřejnosti do plánování a rozhodování, Místní agendě 21, funkci obecního koordinátora

•    informační a poradenská služba  k venkovským rozvojovým projektům, motivace, stanovení priorit a cílů, výměna a sdílení zkušeností

•    organizace akcí na podporu venkovského školství a vzniku venkovských komunitních škol

•    zprostředkování nových kontaktů a poznávání nových možností, vzájemná komunikace a pomoc při spolupráci aktérů regionálního rozvoje, síťování institucí a zájmových skupin

•    informace k členství ve Spolku pro obnovu venkova České republiky, činnost sekretariátu Krajské organizace SPOV Moravskoslezského kraje

•    informace a podpora celostátní soutěže Vesnice roku

•    mezinárodní spolupráce – realizace přeshraničních projektů

•    publikační činnost

 

Pozvánka Stará Ves 18_06