oddělovač
Zelené centrum v Třanovicích
Obec Třanovice
MAS Pobeskydí
Evropské vzdělávací fórum pro rozvoj venkova
Spolek pro obnovu venkova
Program obnovy venkova
Program obnovy venkova
Stránky:

Výstava Revitalizace brownfields v Moravskoslezském kraji

V prostorách Galerie Kapplův dvůr v 1. patře objektu byla otevřena dne 2. 12. 2011 výstava Revitalizace brownfields v Moravskoslezském kraji. Na dvanácti posterech jsou zpracovány příběhy 11 lokalit v kraji, kterým pro věc zaujatí lidé našli nové příležitosti uplatnění a pomohli tak uchránit hodnoty pro další generace. Výstava je přístupná veřejnosti v pracovní dny od 7 - 15 hod.
 
 

Konference Program obnovy rodiny

Konference k Programu obnovy rodiny se konala ve dnech 7. - 8. listopadu 2011 v Hotelu KAM Malenovice, okres Frýdek-Místek. Prezentace účastníků k nahlédnutí níže, na konci je i sborník zpracovaný ze zvukového záznamu prvního dne konference. Další informace k tématu na http://www.spov.org v sekci Obnova rodiny.

 

Audit Rodina_Zaměstnání

Behanovská_POR Pohĺad zo Slovenska

Hennhofer_RODINA

Filipková_Slezská diakonie

Budoucnost RP

Hennhofer_NRP

POR 2011

Prehled služby KAM

Santarius_Náměty k POR

Tyrlík_konference rodin

Tyrlík_Rodina a vzory

Zajíček_ Služby CPR Ova

Říha_Tradiční rodina

Výstupy konference

Seznam účastníků

Hodina_Rodina a Legislativa_prez

Hodina_Rodina a Legislativa

Program konference POR

Sborník konference POR