oddělovač
Zelené centrum v Třanovicích
Obec Třanovice
MAS Pobeskydí
Evropské vzdělávací fórum pro rozvoj venkova
Spolek pro obnovu venkova
Program obnovy venkova
Program obnovy venkova
Stránky:

Konference Udržitelný rozvoj na venkově

Konferenci pořádala ŠOV Třanovice spolu s MAS Pobeskydí v rámci projektu Zelené centrum v Třanovicích 23. února 2012. Tématem konference byla aplikace principů udržitelného rozvoje při rozvoji venkovských oblastí. Konference se zaměřila na obecná východiska aplikace principů udržitelného rozvoje, aplikace těchto principů ve vzdělávání, veřejné správě i v řízení dalších organizací a na příklady postupů dobré praxe při realizaci rozvojových projektů na venkově.

Program konference - viz příloha. Přednášky z konference naleznete zde:

http://www.zelene-centrum.cz/dokumenty[1386]-[cz]-aktuality

 
 

Výstava Revitalizace brownfields v Moravskoslezském kraji

V prostorách Galerie Kapplův dvůr v 1. patře objektu byla otevřena dne 2. 12. 2011 výstava Revitalizace brownfields v Moravskoslezském kraji. Na dvanácti posterech jsou zpracovány příběhy 11 lokalit v kraji, kterým pro věc zaujatí lidé našli nové příležitosti uplatnění a pomohli tak uchránit hodnoty pro další generace. Výstava je přístupná veřejnosti v pracovní dny od 7 - 15 hod.
 
 

Konference Program obnovy rodiny

Konference k Programu obnovy rodiny se konala ve dnech 7. - 8. listopadu 2011 v Hotelu KAM Malenovice, okres Frýdek-Místek. Prezentace účastníků k nahlédnutí níže, na konci je i sborník zpracovaný ze zvukového záznamu prvního dne konference. Další informace k tématu na http://www.spov.org v sekci Obnova rodiny.

 

Audit Rodina_Zaměstnání

Behanovská_POR Pohĺad zo Slovenska

Hennhofer_RODINA

Filipková_Slezská diakonie

Budoucnost RP

Hennhofer_NRP

POR 2011

Prehled služby KAM

Santarius_Náměty k POR

Tyrlík_konference rodin

Tyrlík_Rodina a vzory

Zajíček_ Služby CPR Ova

Říha_Tradiční rodina

Výstupy konference

Seznam účastníků

Hodina_Rodina a Legislativa_prez

Hodina_Rodina a Legislativa

Program konference POR

Sborník konference POR