oddělovač
Zelené centrum v Třanovicích
Obec Třanovice
MAS Pobeskydí
Evropské vzdělávací fórum pro rozvoj venkova
Spolek pro obnovu venkova
Program obnovy venkova
Program obnovy venkova
Stránky:

Kulatý stůl k Operačnímu programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014-2020

Dovolujeme si Vás pozvat k diskuzi u kulatého stolu u příležitosti vyhlášených výzev k OP VVV 2014-2020. Jsou pozváni zástupci MŠMT, škol, odborů školství, NNO a samospráv. Spolupořadatelem akce je Obec Třanovice a Místní akční skupina Pobeskydí, z. s.

Akce se koná ve čtvrtek 4. června 2015 od 13:00 h ve školicí místnosti v 1. patře objektu Kapplova dvora v Třanovicích, č. p. 1.

V příloze naleznete pozvánku a program. Nezapomeňte, prosím, zaregistrovat svou účast v sekci Přihláška na akci!

 

Pozvánka OP VVV
 

Spolek pro obnovu venkova Moravskoslezského kraje obdržel krajskou dotaci na rok 2015

SPOV MSK obdržel na své aktivity v roce 2015 dotaci od Moravskoslezského kraje ve výši 50 000,- Kč. Tato dotace bude použita na vydání propagační brožury Spolku, uspořádání čtyř seminářů pro obce v Moravskoslezském kraji a k úhradě nákladů na dopravu na exkurzi za příklady dobré praxe. 

 
 

Blahopřání obci Třanovice

Oficiální výsledky krajského kola soutěže Vesnice roku 2014: Obec Třanovice byla oceněna zlatou stuhou s právem nosit titul "Vesnice roku Moravskoslezského kraje 2014". Blahopřejeme a do celonárodního kola soutěže přejeme hodně štěstí!Z protokolu o vyhodnocení soutěže "...obec Třanovice hodnotící komisi zaujala především dlouhodobým koncepčním přístupem k rozvoji obce v duchu myšlenek Programu obnovy venkova, pestrou spolkovou činností, ekumenickým soužitím obyvatel obce, péčí o krajinu, úctou k tradicí, neutuchajícími aktivitami občanů a jedinečnou spoluprací s podnikatelskými subjekty..."

 

Protokol hodnocení SVR MSK 2014
 

Studijní cesta - Centrum rozvoje Česká Skalice a partneři v Polsku

Škola obnovy venkova Třanovice připravuje další z tradičních studijních cest, tentokrát v květnu a včetně jednodenní zastávky v Polsku.

Cesta se uskuteční od úterý 20. do čtvrtka 22. května 2014. Autobus bude vyjíždět z Třanovic a po cestě bude přibírat účastníky z celého kraje, trasa přes Ostravu, Opavu, Bruntál do České Skalice, kde budeme ubytováni ve Vile Čerych a Penzionu Ronox a odtud budeme vyjíždět za zajímavostmi do okolí.

Přihlásit se na cestu můžete jedině vyplněním přihlašovacího formuláře PŘIHLÁŠKA NA AKCI  v menu Aktuality.

Přiložený program se ještě může měnit.

 

Program Česká Skalice
 

Virtuální univerzita třetího věku - začínáme letní semestr 2013/2014

Více informací o VU3V najdete kliknutím na příslušnou sekci nahoře.

Od středy 5. února začínají pravidelně co 14 dnů přednášky letního semestru 2013/2014. Sejdeme se opět ve školicí místnosti Kapplova dvora.

Poslední setkání bude ve středu 16. dubna 2014.

Přednášky "Život a dílo Michelangela Buonarroti" začínají vždy od 11 hodin, přednášky "Dějiny oděvní kultury" začínají vždy od 13 hodin.

Poplatek za semestr za jedno téma činí 300,- Kč ( je vybírán pro Českou zemědělskou univerzitu v termínu první nebo druhé přednášky).

Studijní materiály budou k dispozici, studentům, kteří si vybrali téma přednášek o Michelangelovi, doporučujeme přečíst knihu Kámen a bolest od Karla Schulze.

 
 

Studijní cesta - Kyjovské Slovácko, MAS Podhoran, ŠOV v Modré u Velehradu

Plánovaná studijní cesta se uskuteční se ve dnech 17. - 19. září návštěvou Kyjovského Slovácka, slovenského Regionu Podhoran a návštěvou partnerské ŠOV v Modré u Velehradu. Předběžný program najdete v příloze - změna programu vyhrazena. Bližší info na sov@tranovice.org nebo tel. 777 549 286. Pro přihlášení vyplňte Přihlašovací formulář v sekci Aktuality, nejpozději do 25. srpna 2013!
 

Program Kyjovské Slovácko
 

Výstava Revitalizace brownfields v Moravskoslezském kraji

Výstava byla jednou z aktivit projektu Zelené centrum v Třanovicích, realizovaných společností Třanovice služby, o.p.s. a partnerství ŠOV Třanovice za finanční podpory SFŽP ČR, MŽP ČR, Moravskoslezského kraje, Nadace OKD a RWE Gas Storage.

Na měsíc duben 2013 se podařilo zajisti prezentaci výstavy v předsálí krajského zastupitelstva na Krajském úřadu v Ostravě - viz přiložený leták.

 

Výstava brownfields na KÚ
 

Výstava Region Slezská brána otevřena pro veřejnost

ŠOV Třanovice, o.p.s. připravila v Galerii Kapplův dvůr Třanovice, hlavní vchod, 1. patře výstavu Region Slezská brána. Info o výstavě v přiloženém letáku!
 

Výstava Region Slezská brána
 

Virtuální univerzita 3. věku - VU3V - letní semestr 2013!

Nabízíme možnost účastnit se univerzitního vzdělávání v blízkosti Vašeho bydliště. Pokud jste důchodce, osoba se ztíženým pracovním uplatněním nebo 50+ a máte zájem o studijní program "Svět okolo nás", který trvá 6 semestrů, neváhejte se přihlásit do konzultačního střediska Školy obnovy venkova Třanovice, o.p.s. Veškeré informace ke studiu naleznete v přiloženém letáku. Zájemci o studium v letním semestru 2012/2013 nechť se urychleně přihlásí, nejpozději do 5. února 2013! V tomto semestru bude probírán kurs Lidské zdraví.
 

Info o VU3V
 

Studijní cesta Srbsko, Vojvodina, 18. - 22. 9. 2012

Přijměte pozvání na studijní cestu do srbské Vojvodiny - seznámení se s vesnickými komunitami, jejich historií i současností, možnost navázání partnerských vztahů pro zástupce veřejné správy i spolků, návštěva místních pamětihodností.

Podrobný program a instrukce přihlášení a platbě účastnického poplatku naleznete v příloze.

Přihlášku na akci vyplňte ZDE nejpozději do 14. září 2012!

 

Program a pokyny k prihl