oddělovač
Zelené centrum v Třanovicích
Obec Třanovice
MAS Pobeskydí
Evropské vzdělávací fórum pro rozvoj venkova
Spolek pro obnovu venkova
Program obnovy venkova
Program obnovy venkova
Stránky:

Blahopřání obci Třanovice

Oficiální výsledky krajského kola soutěže Vesnice roku 2014: Obec Třanovice byla oceněna zlatou stuhou s právem nosit titul "Vesnice roku Moravskoslezského kraje 2014". Blahopřejeme a do celonárodního kola soutěže přejeme hodně štěstí!Z protokolu o vyhodnocení soutěže "...obec Třanovice hodnotící komisi zaujala především dlouhodobým koncepčním přístupem k rozvoji obce v duchu myšlenek Programu obnovy venkova, pestrou spolkovou činností, ekumenickým soužitím obyvatel obce, péčí o krajinu, úctou k tradicí, neutuchajícími aktivitami občanů a jedinečnou spoluprací s podnikatelskými subjekty..."

 

Protokol hodnocení SVR MSK 2014
 

Studijní cesta - Centrum rozvoje Česká Skalice a partneři v Polsku

Škola obnovy venkova Třanovice připravuje další z tradičních studijních cest, tentokrát v květnu a včetně jednodenní zastávky v Polsku.

Cesta se uskuteční od úterý 20. do čtvrtka 22. května 2014. Autobus bude vyjíždět z Třanovic a po cestě bude přibírat účastníky z celého kraje, trasa přes Ostravu, Opavu, Bruntál do České Skalice, kde budeme ubytováni ve Vile Čerych a Penzionu Ronox a odtud budeme vyjíždět za zajímavostmi do okolí.

Přihlásit se na cestu můžete jedině vyplněním přihlašovacího formuláře PŘIHLÁŠKA NA AKCI  v menu Aktuality.

Přiložený program se ještě může měnit.

 

Program Česká Skalice
 

Virtuální univerzita třetího věku - začínáme letní semestr 2013/2014

Více informací o VU3V najdete kliknutím na příslušnou sekci nahoře.

Od středy 5. února začínají pravidelně co 14 dnů přednášky letního semestru 2013/2014. Sejdeme se opět ve školicí místnosti Kapplova dvora.

Poslední setkání bude ve středu 16. dubna 2014.

Přednášky "Život a dílo Michelangela Buonarroti" začínají vždy od 11 hodin, přednášky "Dějiny oděvní kultury" začínají vždy od 13 hodin.

Poplatek za semestr za jedno téma činí 300,- Kč ( je vybírán pro Českou zemědělskou univerzitu v termínu první nebo druhé přednášky).

Studijní materiály budou k dispozici, studentům, kteří si vybrali téma přednášek o Michelangelovi, doporučujeme přečíst knihu Kámen a bolest od Karla Schulze.

 
 

Studijní cesta - Kyjovské Slovácko, MAS Podhoran, ŠOV v Modré u Velehradu

Plánovaná studijní cesta se uskuteční se ve dnech 17. - 19. září návštěvou Kyjovského Slovácka, slovenského Regionu Podhoran a návštěvou partnerské ŠOV v Modré u Velehradu. Předběžný program najdete v příloze - změna programu vyhrazena. Bližší info na sov@tranovice.org nebo tel. 777 549 286. Pro přihlášení vyplňte Přihlašovací formulář v sekci Aktuality, nejpozději do 25. srpna 2013!
 

Program Kyjovské Slovácko
 

Výstava Revitalizace brownfields v Moravskoslezském kraji

Výstava byla jednou z aktivit projektu Zelené centrum v Třanovicích, realizovaných společností Třanovice služby, o.p.s. a partnerství ŠOV Třanovice za finanční podpory SFŽP ČR, MŽP ČR, Moravskoslezského kraje, Nadace OKD a RWE Gas Storage.

Na měsíc duben 2013 se podařilo zajisti prezentaci výstavy v předsálí krajského zastupitelstva na Krajském úřadu v Ostravě - viz přiložený leták.

 

Výstava brownfields na KÚ
 

Výstava Region Slezská brána otevřena pro veřejnost

ŠOV Třanovice, o.p.s. připravila v Galerii Kapplův dvůr Třanovice, hlavní vchod, 1. patře výstavu Region Slezská brána. Info o výstavě v přiloženém letáku!
 

Výstava Region Slezská brána
 

Virtuální univerzita 3. věku - VU3V - letní semestr 2013!

Nabízíme možnost účastnit se univerzitního vzdělávání v blízkosti Vašeho bydliště. Pokud jste důchodce, osoba se ztíženým pracovním uplatněním nebo 50+ a máte zájem o studijní program "Svět okolo nás", který trvá 6 semestrů, neváhejte se přihlásit do konzultačního střediska Školy obnovy venkova Třanovice, o.p.s. Veškeré informace ke studiu naleznete v přiloženém letáku. Zájemci o studium v letním semestru 2012/2013 nechť se urychleně přihlásí, nejpozději do 5. února 2013! V tomto semestru bude probírán kurs Lidské zdraví.
 

Info o VU3V
 

Studijní cesta Srbsko, Vojvodina, 18. - 22. 9. 2012

Přijměte pozvání na studijní cestu do srbské Vojvodiny - seznámení se s vesnickými komunitami, jejich historií i současností, možnost navázání partnerských vztahů pro zástupce veřejné správy i spolků, návštěva místních pamětihodností.

Podrobný program a instrukce přihlášení a platbě účastnického poplatku naleznete v příloze.

Přihlášku na akci vyplňte ZDE nejpozději do 14. září 2012!

 

Program a pokyny k prihl
 

Studijní cesta Západní a Jižní Čechy 29. - 31. 8. 2012

Přijměte pozvání na studijní cestu za realizovanými projekty na území MAS Pošumaví a MAS Vodňanská ryba a k účasti na Večeru venkova na výstavě Země Živitelka v Českých Budějovicích. Podrobný program a instrukce přihlášení a platbě účastnického poplatku naleznete v příloze.

Přihlášku na akci vyplňte ZDE nejpozději do 24. srpna 2012!

 

Program cesty

Pokyny k přihlášení a úhradě
 

Konference Udržitelný rozvoj na venkově

Konferenci pořádala ŠOV Třanovice spolu s MAS Pobeskydí v rámci projektu Zelené centrum v Třanovicích 23. února 2012. Tématem konference byla aplikace principů udržitelného rozvoje při rozvoji venkovských oblastí. Konference se zaměřila na obecná východiska aplikace principů udržitelného rozvoje, aplikace těchto principů ve vzdělávání, veřejné správě i v řízení dalších organizací a na příklady postupů dobré praxe při realizaci rozvojových projektů na venkově.

Program konference - viz příloha. Přednášky z konference naleznete zde:

http://www.zelene-centrum.cz/dokumenty[1386]-[cz]-aktuality