oddělovač
Zelené centrum v Třanovicích
Obec Třanovice
MAS Pobeskydí
Evropské vzdělávací fórum pro rozvoj venkova
Spolek pro obnovu venkova
Program obnovy venkova
Program obnovy venkova
Stránky:

Seminář ke kotlíkovým dotacím a nové zelené k úsporám

Pro všechny zájemce o dotaci pořádá ŠOV Třanovice, o. p. s. a C.E.I.S.CZ, s.r.o. seminář s tématem "Kotlíkové dotace a Nová zelená k úsporám" ve školicí místnosti Kapplova dvora 19. ledna 2016 od 15 hod - viz pozvánka v příloze.

 

Seminář Kotlíkové dotace
 

Kulatý stůl k Pozemkovým úpravám krok za krokem - PRV 2014-2020

Dovolujeme si Vás pozvat k diskuzi u kulatého stolu k tématu Pozemkové úpravy krok za krokem - PRV 2014-2020. Jsou pozváni zástupci Výzkumného ústavu meliorací a ochrany krajiny z Brna a z pozemkových úřadů, v rámci akce se uskuteční i praktické ukázky pozemkových úprav v terénu.
Program naleznete v příloze. Nezapomeňte se přihlásit v sekci Aktuality/Přihláška na akci !!!

Do POZNÁMKY 1 uveďte, zda máte zájem o zasílání pozvánek k dalším kulatým stolům!
 

Pozvánka PÚ

Program KS PÚ
 

Konference s tématem RODINA !!! 20. října 2015 v Třanovicích

Obec Třanovice a Škola obnovy venkova Třanovice za podpory MMR ČR a Spolku pro obnovu venkova ČR pořádají v úterý 20. října 2015 od 9 hodin celodenní konferenci k širokému a aktuálnímu tématu RODINA !!!

V programu se svými příspěvky vystoupí dvě poslankyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, dále ředitelé významných neziskových organizací, které se problematikou rodiny zabývají, ale také zástupci církví a dalších organizací. V panelových diskuzích dojde na prezentaci osobních svědectví a budeme se zamýšlet i nad tím, co obce, podnikatelé, místní akční skupiny a jiná komunitní sdružení mohou pro podporu RODINY udělat.

Program naleznete v příloze, v případě zájmu se nezapomeňte přihlásit do přihlašovacího formuláře v sekci Aktuality/Přihláška na akci.

 

 

 

Program RODINA !!!
 

Kulatý stůl k OP ZAMĚSTNANOST 2014-2020

Dovolujeme si Vás pozvat k diskuzi u kulatého stolu o možnostech Operačního programu Zaměstnanost 2014-2020. Jsou pozváni zástupci MPSV, úřadu práce a kvalifikační a personální agentury. Spolupořadatelem akce je Obec Třanovice a Místní akční skupina Pobeskydí, z. s.

Program naleznete v příloze. Nezapomeňte se přihlásit v sekci Aktuality/Přihláška na akci !!!

Do POZNÁMKY 1 uveďte, zda máte zájem o zasílání pozvánek k dalším kulatým stolům!

 

Pozvánka OP Z

Program OP Z
 

Studijní cesta na Slovensko za poznáním oceněných vesnic v soutěži Dedina roka 16.-18. 9. 2015

V příloze najdete program třídenní studijní cesty, určené členům SPOV MsK, členům MAS, starostům, zastupitelům a dalším aktérům regionálního rozvoje moravskoslezského venkova. Cesta se uskuteční za přispění Moravskoslezského kraje a Celostátní sítě pro venkov (MZ ČR).

Zájemci o účast ať neprodleně vyplní Přihlášku na akci (lze rozbalit kliknutím na Aktuality). Po vyplnění přihlášky jste závazně přihlášeni a do konce srpna 2015 obdržíte e-mailem na vámi zadanou adresu fakturu za účastnický poplatek, který bude činit cca 1600 - 2100 Kč v závislosti na členství ve SPOV MsK. Nezapomeňte vyplnit vaše místo nástupu na cestu.

 

Program cesty
 

Školení v Centru Veronica Hostětín

Ekologické Centrum Veronica Hostětín pořádá zajímavá školení, požádalo o propagaci těchto akcí, podrobnosti naleznete v příloze.
 

Přírodní zahradničení

Energetická soběstačnost

Hospodaření s vodou
 

Kulatý stůl k Programu rozvoje venkova 2014-2020

Dovolujeme si Vás pozvat k diskuzi u kulatého stolu u příležitosti vyhlášených výzev k OP PRV 2014-2020. Mimo jiné jsou pozváni metodici ze Státního zemědělského intervenčního fondu, zemědělci, zástupci samospráv, členové MAS. Spolupořadatelem akce je Obec Třanovice a Místní akční skupina Pobeskydí, z. s.

Akce se koná v úterý 4. srpna 2015 od 13 hod ve školicí místnosti Kapplova dvora v Třanovicích.

Program a pozvánku naleznete v příloze. Nezapomeňte vyplnit PŘIHLÁŠKU NA AKCI v sekci Aktuality!

 

 

Program kulatý stůl PRV
 

Kulatý stůl k Operačnímu programu Životní prostředí 2014-2020

Dovolujeme si Vás pozvat k diskuzi u kulatého stolu u příležitosti vyhlášených výzev k OP ŽP 2014-2020. Jsou pozváni zástupci Agentury pro ochranu přírody a krajiny ČR, zástupce Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu, o. s., podnikatelé, zástupci samospráv, členové MAS. Spolupořadatelem akce je Obec Třanovice a Místní akční skupina Pobeskydí, z. s.

Akce se koná ve čtvrtek 30. července 2015 od 13 hod ve školicí místnosti Kapplova dvora                   v Třanovicích.

 

Pozvánku a program naleznete v příloze, nezapomeňte se přihlásit na akci v sekci PŘIHLÁŠKA NA AKCI !!!

 

Pozvánka OP ŽP
 

Kulatý stůl k Operačnímu programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Dovolujeme si Vás pozvat k diskuzi u kulatého stolu u příležitosti vyhlášených výzev k OP PIK 2014-2020. Jsou pozváni zástupci agentury CzechInvest, podnikatelé, zástupci samospráv. Spolupořadatelem akce je Obec Třanovice a Místní akční skupina Pobeskydí, z. s.

Akce se koná ve čtvrtek 11. června 2015 od 13:00 h ve školicí místnosti v 1. patře objektu Kapplova dvora v Třanovicích, č. p. 1.

V příloze naleznete pozvánku a program. Nezapomeňte, prosím, zaregistrovat svou účast v sekci Přihláška na akci!

 

OP PIK 11_06_2015
 

Jazykové kurzy Angličtiny

Nabízíme možnost účasti v jazykových kurzech angličtiny! Zájemci, prohlédněte si nabídku kurzů v příloze a ozvěte se nám, možnost přihlášení do konce srpna 2015!
 

Jazykové kurzy_podmínky