oddělovač
Zelené centrum v Třanovicích
Obec Třanovice
MAS Pobeskydí
Evropské vzdělávací fórum pro rozvoj venkova
Spolek pro obnovu venkova
Program obnovy venkova
Program obnovy venkova
Stránky:

Virtuální univerzita třetího věku - zahájení zimního semestru 2017/2018

Studium VU3V bude v konzultačním středisku ŠOV Třanovice, o. p. s. pokračovat i v zimním semestru 2017/2018. Jsou připravena studijní témata Hudební nástroje Umění rané renesance v Itálii. První přednášky začínají ve středu 27. září 2017 od 11 hod, potom co 14 dnů celkem 6 x za semestr. Další podrobnosti ke studiu lze nalézt na www.e-senior.cz

Zájem o studium sdělte na e-mail sov@tranovice.org, tel. 777 549 286, nejpozději do 20. září 2017.

 
 

Nadace ČEZ podpořila náš projekt Zelené centrum 2017

Projekt ŠOV Třanovice, o. p. s. byl vybrán k podpoře správní radou Nadace ČEZ. Abychom žádanou podporu obdrželi, bylo třeba nasbírat body pomocí našich příznivců a aplikace EPP, kterou si můžete stáhnout do svých chytrých mobilů. Potom už stačí při vlastní sportovní aktivitě spustit aplikaci a posílat body kterémukoli projektu, který budete mít chuť podpořit.

Další potřebné informace k aplikaci EPP najdete na webových stránkách www.pomahejpohybem.cz a nově i na fcb stránkách www.facebook.com/EPPpomahejpohybem/, kde můžete sledovat aktuální dění a přidat tam třeba i svůj like J

 
 

Leták k EPP
 

Vyhlášení výsledků soutěže Ekologický komiks

Zelené centrum Třanovice při ŠOV Třanovice, o. p. s. vyhlašuje výsledky výtvarné soutěže s tématem Ekologický komiks. Soutěž se uskutečnila v rámci projektu Zelené centrum 2016 podpořeném odborem životního prostředí Moravskoslezského kraje.

Do soutěže bylo zasláno 90 výtvarných prací. V kategorii základních škol zvítězila kolektivní práce žákyň Terezy Tesařové, Kláry Masopustové, Pavly Marančákové a Elišky Rusiňakové z 6. třídy ZŠ Fryčovice. V kategorii středních škol zvítězili s kolektivní prací studenti Eliška Školová, Lukasz Michalski, Martina Horváthová a Patricie Klimšová ze Střední školy a základní školy Havířov - Šumbark. Vítězům blahopřejeme!

 

1.místo ZŠ

1. místo SŠ
 

Veřejná přednáška VODA V KRAJINĚ, Třanovice 10. 10. 2016

Nejen přednáška odborníka, ale také zajímavé filmy o vodě! Více v přiloženém programu.

Věci každodenního života nám připadají samozřejmé. Například vodu zná každý, ale správně zacházet s vodou v krajině se dodnes učíme. Přijďte si poslechnout přednášku určenou všem zájemcům z řad veřejnosti, kteří chtějí blíže poznat tuto životadárnou tekutinu, její význam a nezastupitelné funkce, koloběh vody v krajině, informovat se o revitalizaci vodních toků a nádrží, a také jak s vodou hospodařit.

 

Program Voda v krajině
 

Seminář se zástupci SM Frýdek-Místek, Beltine Forest Hotel, 22.-23. září 2016, Ostravice

Druhé společné setkání zástupců obcí a jádrového města ORP Frýdek-Místek na vzdělávacím semináři - PROGRAM NALEZNETE V PŘÍLOZE!

Témata druhého letošního semináře jsou z oblasti životního prostředí (odpadní vody - nová legislativa, poplatky, možnosti dotací, řešení solitérních objektů) a Aktuální problematika veřejných zakázek. Účastníky vyzýváme, aby si na seminář připravili dotazy ke konkrétním případům z těchto oblastí. Dotazy je vhodné zaslat i předem na sov@tranovice.org, budou předány přednášejícím. 

Pozvánku naleznete v příloze. Nezapomeňte vyplnit závaznou přihlášku v sekci Aktuality/Přihláška na akci a v této přihlášce vyplňte všechny POZNÁMKY!!! Termín pro přihlášení: nejpozději do 16. září 2016.

Po přihlášení obdržíte e-mailem fakturu k účastnickému poplatku ve výši 1800,- Kč (bez noclehu ve výši 900,- Kč). 

 

Seminář Beltine Forest Hotel
 

Seminář Realizace veřejné zeleně II, úterý 13. 9. 2016

Po prvním úspěšném semináři jsme připravili slíbené pokračování!

Seminář je určen zástupcům obcí a měst, jejich pracovníkům, kteří mají na starost veřejnou zeleň, ale nejen jim. Zajímavostí jsou praktické ukázky arboristických činností v terénu. Podrobnosti k programu a přihlášení naleznete v přiložené pozvánce. Nezapomeňte vyplnit závaznou Přihlášku na akci v sekci Aktuality/Přihláška na akci. 

 

Pozvánka Zeleň II
 

Příběh sebeobnovy: Revitalizace brownfieldů v Třanovicích

Čtivý příběh o zdravém selském rozumu a svéprávnosti na moravském venkově popisující přeměnu Kapplova dvora ve venkovskou podnikatelskou zónu.

Autorem publikace, která vyšla v edici ŠOV Třanovice, o. p. s. na přelomu roku 2015-2016 je David W. Novák, vydavatelem je ObecTřanovice.

 
 

Úvodní setkání v projektu MAP Frýdek-Místek, Třanovice 19. dubna 2016

Úvodní setkání zástupců a zřizovatelů škol a ostatních aktérů ve vzdělávání v projektu Místní akční plán Frýdek-Místek se uskuteční v úterý 19. dubna 2016 od 9:00 hod ve společenském sálu budovy OÚ v Třanovicích. Ve stejný den zde bude zasedat i Řídící výbor projektu.
Nositelem projektu je MAS Pobeskydí, z. s. Podrobnější informace naleznete v přiloženém Oběžníku č. 1. Kapacita akce se naplnila, přihlašovací formulář již byl uzavřen.
 

Oběžník 1 MAP F-M
 

Zelené centrum Třanovice opět podpořeno Moravskoslezským krajem

Pro rok 2016 se v Zeleném centru připravuje nové environmentální téma VODA. Toto téma  bude od dubna 2016 realizováno díky projektu Zelené centrum Třanovice 2016, dotačně podpořeném odborem životního prostředí a zemědělství Moravskoslezského kraje. Projekt umožňuje pokračování exkurzí environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty v měsících duben - listopad 2016 nejen pro žáky a studenty, ale také pro zájmové a seniorské skupiny návštěvníků Třanovic a venkovské podnikatelské zóny. Téma Voda v krajině bude zpracováno i v odborné prezentaci, v pracovních listech a v krátkém filmu. Více na www.zelene-centrum.cz. 

sym_logo


 
 

Seminář Realizace veřejné zeleně 15. března 2016 Třanovice

Seminář je určen zástupcům obcí a jejich pracovníkům, kteří mají na starost veřejnou zeleň, ale nejen jim. Prezentace budou věnovány výsadbě a péči o zeleň v sídle a krajině, rozvoji znalostí týkajících následné péče včetně praktické ukázky ošetřování zeleně. Zájemci o účast vyplňte závaznou přihlášku v sekci Aktuality/Přihláška na akci. Program najdete v příloze.

 

Zeleň_seminář