oddělovač
Zelené centrum v Třanovicích
Obec Třanovice
MAS Pobeskydí
Evropské vzdělávací fórum pro rozvoj venkova
Spolek pro obnovu venkova
Program obnovy venkova
Program obnovy venkova
Stránky:

Virtuální univerzita třetího věku - začínáme letní semestr 2017/2018

Výuka v letním semestru bude v Třanovicích zahájena ve středu 31. ledna 2018, kdy zároveň obdrží studenti pamětní listy za minulý semestr, a ti, kteří splnili studijní program a byli pozváni k promocím, které se v Praze konaly 16. ledna 2018, i Osvědčení o absolutoriu.

Pro nadcházející letní semestr si studenti zvolili dvě témata přednášek: "Lesnictví" a "Etika jako východisko z krize společnosti". Poslední ze šesti přednášek tohoto semestru bude 11. dubna 2018.  Noví studenti VU3V se mohou přihlásit ke studiu ještě do druhé přednášky, tj. do 14. února 2018 na telefonu 777 549 286 nebo mailem na sov@tranovice.org

K přihlášení ke studiu je nezbytné vyplnit osobně přihlášku v kanceláři ŠOV Třanovice, o.p.s.!

 
 

VU3V v Třanovicích podpořena Moravskoslezským krajem!

Aktivity konzultačního střediska VU3V při ŠOV Třanovice, o. p. s. byly vybrány k podpoře z Programu zdravého stárnutí v Moravskoslezském kraji pro rok 2017.

Tato radostná zpráva sice přišla až ke konci roku, ale díky této podpoře můžeme např. uspořádat živou přednášku pedagoga Univerzity Palackého v Olomouci  Mgr. Martina Pavlíčka, Ph.D. s názvem Renesanční umění v Itálii. Akce se koná 6. prosince 2017 od 15:30 hod ve školicí místnosti Kapplova dvora, Třanovice č. 1

 

 

V tento den zároveň končíme zimní semestr 2017/2018 posledními přednáškami  sledovanými z internetu, a to v kurzu Hudební nástroje a v kurzu Umění rané renesance v Itálii. Budeme také volit témata přednášek na letní semestr 2017/2018 a potom spolu zasedneme ke společnému obědu v restauraci U splavu.

Pozvánku na přednášku naleznete v příloze.

 

Pozvánka 6_12_2017
 

Vyhlášení výsledků výtvarné soutěže VODA V KRAJINĚ

Škola obnovy venkova v rámci Zeleného centra Třanovice opět vyhlásila výtvarnou soutěž, tentokrát pro žáky 2. stupně ZŠ.

Do soutěže se do 20. října 2017přihlásilo celkem 6 základních škol se 47 výtvarnými pracemi na téma "VODA V KRAJINĚ". 1. místo získala Zuzana Poloková ze VII. C, ZŠ a MŠ Český Těšín Hrabina za výtvarné dílo s názvem "Potok v ranní mlze", 2. místo patří Báře Godulové, z 9. ročníku ZŠ a MŠ Těrlicko a 3. místo získala Karolína Kostková ze VII. C, ZŠ a MŠ Český Těšín Hrabina za výtvarné dílo s názvem "Na břehu jezera". Všem upřímně blahopřejeme!

Vítězné práce a výsledky do 5. místa soutěže najdete v přílohách. 

 

Oceněné výtvarné práce

Vyhodnocení soutěže
 

Cesta za poznáním do Maďarska

ŠOV Třanovice, o. p. s. opět připravuje cestu za poznáním, tentokrát na maďarský venkov, župa Jász-Nagykun-Szolnok. Navštívíme několik obcí, které mají v názvu první společná písmena "JÁSZ", určitě bude čas i na koupání v termálních pramenech, na které můžeme v této oblasti narazit téměř v každé obci.

Cesta se uskuteční ve čtvrtek 5. až neděle 8. října 2017. Návrh programu naleznete v příloze. Pro přihlášení na akci vyplňte závaznou přihlášku, použijte odklik vlevo nahoře na liště AKTUALITY/Přihláška na akci. Nezapomeňte v přihlášce vyplnit POZNÁMKY 1 - 3.

 

Program Maďarsko
 

Virtuální univerzita třetího věku - zahájení zimního semestru 2017/2018

Studium VU3V bude v konzultačním středisku ŠOV Třanovice, o. p. s. pokračovat i v zimním semestru 2017/2018. Jsou připravena studijní témata Hudební nástroje Umění rané renesance v Itálii. První přednášky začínají ve středu 27. září 2017 od 11 hod, potom co 14 dnů celkem 6 x za semestr. Další podrobnosti ke studiu lze nalézt na www.e-senior.cz

Zájem o studium sdělte na e-mail sov@tranovice.org, tel. 777 549 286, nejpozději do 20. září 2017.

 
 

Nadace ČEZ podpořila náš projekt Zelené centrum 2017

Projekt ŠOV Třanovice, o. p. s. byl vybrán k podpoře správní radou Nadace ČEZ. Abychom žádanou podporu obdrželi, bylo třeba nasbírat body pomocí našich příznivců a aplikace EPP, kterou si můžete stáhnout do svých chytrých mobilů. Potom už stačí při vlastní sportovní aktivitě spustit aplikaci a posílat body kterémukoli projektu, který budete mít chuť podpořit.

Další potřebné informace k aplikaci EPP najdete na webových stránkách www.pomahejpohybem.cz a nově i na fcb stránkách www.facebook.com/EPPpomahejpohybem/, kde můžete sledovat aktuální dění a přidat tam třeba i svůj like J

 
 

Leták k EPP
 

Vyhlášení výsledků soutěže Ekologický komiks

Zelené centrum Třanovice při ŠOV Třanovice, o. p. s. vyhlašuje výsledky výtvarné soutěže s tématem Ekologický komiks. Soutěž se uskutečnila v rámci projektu Zelené centrum 2016 podpořeném odborem životního prostředí Moravskoslezského kraje.

Do soutěže bylo zasláno 90 výtvarných prací. V kategorii základních škol zvítězila kolektivní práce žákyň Terezy Tesařové, Kláry Masopustové, Pavly Marančákové a Elišky Rusiňakové z 6. třídy ZŠ Fryčovice. V kategorii středních škol zvítězili s kolektivní prací studenti Eliška Školová, Lukasz Michalski, Martina Horváthová a Patricie Klimšová ze Střední školy a základní školy Havířov - Šumbark. Vítězům blahopřejeme!

 

1.místo ZŠ

1. místo SŠ
 

Veřejná přednáška VODA V KRAJINĚ, Třanovice 10. 10. 2016

Nejen přednáška odborníka, ale také zajímavé filmy o vodě! Více v přiloženém programu.

Věci každodenního života nám připadají samozřejmé. Například vodu zná každý, ale správně zacházet s vodou v krajině se dodnes učíme. Přijďte si poslechnout přednášku určenou všem zájemcům z řad veřejnosti, kteří chtějí blíže poznat tuto životadárnou tekutinu, její význam a nezastupitelné funkce, koloběh vody v krajině, informovat se o revitalizaci vodních toků a nádrží, a také jak s vodou hospodařit.

 

Program Voda v krajině
 

Seminář se zástupci SM Frýdek-Místek, Beltine Forest Hotel, 22.-23. září 2016, Ostravice

Druhé společné setkání zástupců obcí a jádrového města ORP Frýdek-Místek na vzdělávacím semináři - PROGRAM NALEZNETE V PŘÍLOZE!

Témata druhého letošního semináře jsou z oblasti životního prostředí (odpadní vody - nová legislativa, poplatky, možnosti dotací, řešení solitérních objektů) a Aktuální problematika veřejných zakázek. Účastníky vyzýváme, aby si na seminář připravili dotazy ke konkrétním případům z těchto oblastí. Dotazy je vhodné zaslat i předem na sov@tranovice.org, budou předány přednášejícím. 

Pozvánku naleznete v příloze. Nezapomeňte vyplnit závaznou přihlášku v sekci Aktuality/Přihláška na akci a v této přihlášce vyplňte všechny POZNÁMKY!!! Termín pro přihlášení: nejpozději do 16. září 2016.

Po přihlášení obdržíte e-mailem fakturu k účastnickému poplatku ve výši 1800,- Kč (bez noclehu ve výši 900,- Kč). 

 

Seminář Beltine Forest Hotel
 

Seminář Realizace veřejné zeleně II, úterý 13. 9. 2016

Po prvním úspěšném semináři jsme připravili slíbené pokračování!

Seminář je určen zástupcům obcí a měst, jejich pracovníkům, kteří mají na starost veřejnou zeleň, ale nejen jim. Zajímavostí jsou praktické ukázky arboristických činností v terénu. Podrobnosti k programu a přihlášení naleznete v přiložené pozvánce. Nezapomeňte vyplnit závaznou Přihlášku na akci v sekci Aktuality/Přihláška na akci. 

 

Pozvánka Zeleň II