oddělovač
Zelené centrum v Třanovicích
Obec Třanovice
MAS Pobeskydí
Evropské vzdělávací fórum pro rozvoj venkova
Spolek pro obnovu venkova
Program obnovy venkova
Program obnovy venkova
Stránky:

Témata 14. semestru VU3V v Třanovicích - podzim 2019

Spolu s ukončením letního semestru 2018/2019 mohli studenti také volit témata dalších kurzů navazujícího již 14. semestru VU3V v konzultačním středisku Třanovice. Zimní semestr 2019/2020 začne šesti přednáškami od 2. října 2019, každou středu ve čtrnáctidenním intervalu až do 11. prosince.

Studenti zvolili témata "Leonardo da Vinci" pro dopolední přednášku od 11 hod a "Život s energií" pro odpolední přednášku od 13 hod. Noví zájemci o studium jsou srdečně zváni, pro informace stačí napsat na sov@tranovice.org

 
 

Zelené centrum podpořeno NF Hyundai a Nadací OSF

V roce 2019 realizuje Zelené centrum při ŠOV Třanovice o.p.s. projekt Praktikum environmentální výchovy II. Tento projekt vznikl za podpory Nadačního Fondu Hyundai a Nadace OSF. Projekt napomáhá přenosu již zpracovaných environmentálních témat pro menší děti do praxe, zajištění výukových pomůcek a realizaci praxí již ověřeného II. týdenního ozdravného pobytu dětí z MŠ v Beskydech.

                 

V tomto roce si rovněž připomínáme 10. výročí aktivit EVVO v Třanovicích, první projekt s touto tématikou pod názvem Praktikum environmentální výchovy totiž realizovala obec Třanovice v roce 2009, kdy získala pro svůj záměr podporu od Moravskoslezského kraje.

 
 

Exkurze do Kopaničiarskeho regiónu

Ve dnech 28.-29. května pořádá ŠOV Třanovice pro Celostátní síť pro venkov Moravskoslezského kraje exkurzi "Venkov nás spojuje - PRV podporuje rozvoj venkova na Slovensku".

Zajímavý program exkurze nabízí návštěvu míst v oblasti působnosti MAS Kopaničiarsky región. Představeny budou způsoby diverzifikace zemědělského sektoru, a to především v návaznosti na čerpání dotačních prostředků z Programu rozvoje venkova 2014-2020. Navštívíme např. Gazdovský dvor v Turej Lúke, Ovocný sad Uhliská ve Staré Myjavě, Pálenici Brestovec, Ovosad Myjava, Biofarmu Charolais nebo farmu Etelka v Prašníku. Zájem o exkurzi je veliký, počet účastníků se již zcela naplnil.

 
 

Ukliďme Česko - PODPORUJEME!

"Ukliďme svět, ukliďme Česko" je dobrovolnická akce zaměřená na úklid černých skládek a dalšího odpadu na místech, kde být nemá. K tomu, aby byla akce úspěšná, potřebujeme, aby se o možnosti zapojení dozvědělo co nejvíce lidí. A docela se to daří, loňského ročníku se zúčastnilo více než sto tisíc dobrovolníků. 
Velký jarní úklid se letos bude konat v sobotu 6. dubna 2019 po celé zemi, zapojte členy svých organizací a uspořádejte úklid vlastní (každý na svém dvorečku). Naším zájmem je příroda bez odpadků. Taková, aby v ní lidé mohli trávit svůj čas co nejkvalitněji. 
 
 

Témata letního semestru VU3V 2018/2019

Volba studentů pro tento letní semestr byla natolik "šťastná", že obě vybraná témata dopoledního a odpoledního kurzu se velmi dobře doplňují. Dopolední kurz je věnován Křesťanské ikonografii a hagiografii, odpolední kurz je na téma Klenoty barokního sochařství v Čechách. Oba kurzy doplňuje množství záběrů krásných uměleckých děl. Semestr končí posledními přednáškami ve středu 10. dubna 2019, kdy mezi dopoledním a odpoledním kurzem zvolíme témata na zimní semestr 2019/2020 (začíná v říjnu 2019) a také zasedneme ke společnému obědu. Posluchači, kteří mají nárok na promoce po ukončení letního semestru, se jich mohou účastnit na České zemědělské univerzitě v pátek 17. května 2019 o 12 hodině. Je možné se také účastnit jednotlivých slavnostních závěrečných seminářů tohoto semestru, které se budou konat od 20. do 29. května v sedmi konzultačních střediscích po celé republice.

 
 

Zelené centrum opět podpořeno Moravskoslezským krajem!

Pro rok 2018 Moravskoslezský kraj vyhlásil program pro podporu vzdělávání a poradenství v oblasti životního prostředí. Zelené centrum v Třanovicích při Škole obnovy venkova uspělo se svým projektem a získalo podporu kraje a to v oblasti enviromentálního vzdělávání pro MŠ a 1. stupeň ZŠ. Cílem je rozšířit a zajistit materální základnu, tj. výukové pomůcky a pracovní listy a upravit již stávající programy enviromantální výchovy pro tuto novou cílovou skupinu. Dojde k rozšíření Zelené knihovny o nové tituly a pilotně budou nové vzdělávací materiály ověřeny na ozdravném pobytu v Beskydech pro děti z mateřské školky. K tomu účelu budou lektoři Zeleného centra proškoleni v centru ekologických aktivit Sluňákov.  Projekt zároveň umožňuje propagaci a pokračování exkurzí environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty v měsících březen - říjen 2018 nejen pro žáky a studenty, ale také pro zájmové a seniorské skupiny návštěvníků Třanovic a venkovské podnikatelské zóny. 

 
 

Studijní cesta na Slovensko - mikroregion Čierna Hora

ŠOV Třanovice, o.p.s. organizuje studijní cestu a seminář "Dedina ako maĺovaná" v mikroregionu Čierna Hora na východním Slovensku.

Akce se uskuteční ve dnech středa 18. až sobota 21. 7. 2018. Program naleznete v příloze. V případě zájmu se neváhejte přihlásit vyplněním formuláře v sekci Aktuality/Přihláška na akci, nejpozději do 31. května 2018! POZOR - v přihlašovacím formuláři nezapomeňte vyplnit všechny Poznámky!

 

Program Čierna Hora
 

Výzva k zapojení se do akce Ukliďme svět, ukliďme Česko!

Dobrý den, 

rádi bychom vás oslovili s nabídkou spolupráce na dobrovolnické akci Ukliďme svět, ukliďme Česko 2018. 
Jedná se o celorepublikovou akci, během které mnoho nadšených účastníků (v loňském roce se účastnilo téměř 100 000 dobrovolníků) uklízí Českou republiku.
Možností, jak nám pomoci, je celá řada:
1. Zapojte se aktivně do projektu a uspořádejte úklid:
2. Dejte o nás vědět. Sdílejte o nás informace na svém facebooku, webové stránce, se svými  členy a spřátelenými organizacemi.
3. Pomozte nám mapovat. Nedílnou součástí projektu je i osvěta, mapování a vyvolávání celospolečenské diskuze na téma problematiky černých skládek.
 
Veškeré potřebné informace o projektu naleznete na našem webu http://www.uklidmecesko.cz/
Nezapomeňte, bez Vás Česko neuklidíme! Proto se zapojte ještě dnes a dejte nám o tom vědět.
Máte-li jakékoliv dotazy, napište nám.
Děkujeme za pomoc a těšíme se na spolupráci!

S pozdravem Petra Vrbacká


Ukliďme svět, ukliďme Česko!
E-mail: petra@uklidmecesko.cz
Mobil: +420 776 663 777
 
 

Virtuální univerzita třetího věku - začínáme letní semestr 2017/2018

Výuka v letním semestru bude v Třanovicích zahájena ve středu 31. ledna 2018, kdy zároveň obdrží studenti pamětní listy za minulý semestr, a ti, kteří splnili studijní program a byli pozváni k promocím, které se v Praze konaly 16. ledna 2018, i Osvědčení o absolutoriu.

Pro nadcházející letní semestr si studenti zvolili dvě témata přednášek: "Lesnictví" a "Etika jako východisko z krize společnosti". Poslední ze šesti přednášek tohoto semestru bude 11. dubna 2018.  Noví studenti VU3V se mohou přihlásit ke studiu ještě do druhé přednášky, tj. do 14. února 2018 na telefonu 777 549 286 nebo mailem na sov@tranovice.org

K přihlášení ke studiu je nezbytné vyplnit osobně přihlášku v kanceláři ŠOV Třanovice, o.p.s.!

 
 

VU3V v Třanovicích podpořena Moravskoslezským krajem!

Aktivity konzultačního střediska VU3V při ŠOV Třanovice, o. p. s. byly vybrány k podpoře z Programu zdravého stárnutí v Moravskoslezském kraji pro rok 2017.

Tato radostná zpráva sice přišla až ke konci roku, ale díky této podpoře můžeme např. uspořádat živou přednášku pedagoga Univerzity Palackého v Olomouci  Mgr. Martina Pavlíčka, Ph.D. s názvem Renesanční umění v Itálii. Akce se koná 6. prosince 2017 od 15:30 hod ve školicí místnosti Kapplova dvora, Třanovice č. 1

 

 

V tento den zároveň končíme zimní semestr 2017/2018 posledními přednáškami  sledovanými z internetu, a to v kurzu Hudební nástroje a v kurzu Umění rané renesance v Itálii. Budeme také volit témata přednášek na letní semestr 2017/2018 a potom spolu zasedneme ke společnému obědu v restauraci U splavu.

Pozvánku na přednášku naleznete v příloze.

 

Pozvánka 6_12_2017