oddělovač
Zelené centrum v Třanovicích
Obec Třanovice
MAS Pobeskydí
Evropské vzdělávací fórum pro rozvoj venkova
Spolek pro obnovu venkova
Program obnovy venkova
Program obnovy venkova
Stránky:

Zelené centrum 2020 má podporu Moravskoslezského kraje!

Pro rok 2020 získalo Zelené centrum v Třanovicích podporu Moravskoslezského kraje v dotačním programu s názvem Podpora vzdělávání a poradenství v oblasti životního prostředí. Projekt navazuje na předchozí praxi ekologického střediska a kromě udržení stávajících aktivit zavádí inovační téma  -  problematiku znečištění ovzduší.  V rámci projektu již byli proškoleni lektoři ŠOV partnerskou společností Čisté nebe, o.p.s. v tématice znečištění ovzduší, proběhl jeden ze tří vzdělávacích seminářů k této problematice pro místní občany a zbývající dva, jeden seminář pro starosty Moravskoslezského kraje (15. 10. 2020 Jistebník) a druhý opět pro občany a širší veřejnost (10. 11. 2020 Třanovice), se budou konat dle aktuální celospolečenské situace na podzim tohoto roku. Aktuálně se doplňuje Zelená knihovna o publikace k novému tématu a pořizuje senzorové zařízení měřící znečištění ovzduší a software pro zobrazení naměřených dat v mobilní aplikaci pro občany.

 
 

VU3V - začínáme zimní semestr 2020/2021

VZHLEDEM K SOUČASNÉ PANDEMICKÉ SITUACI DOPORUČUJE VEDENÍ PEF ČZU V PRAZE, ABY STUDENTI ZVÁŽILI SVOU OSOBNÍ ÚČAST NA PŘEDNÁŠKÁCH - NENÍ POVINNÁ, PO ŘÁDNÉM ZAPSÁNÍ A ÚHRADĚ STUDIA NA DANÝ SEMESTR JE MOŽNO PŘEDNÁŠKY ABSOLVOVAT DOMA VČETNĚ PRŮBĚŽNÝCH A ZÁVĚREČNÝCH TESTŮ.

Pro zimní semestr 2020/2021 zvolili našu studenti VU3V následující témata: pro dopolední přednášku od 11 h Malířští mistři 17. století, pro odpolední přednášku od 12:30 h Obklopeni textilem. Termíny přednášek: vždy ve středy 30. září, 14. října, v úterý 27. října, ve středy 11. a 25. listopadu a 9. prosince 2020 ve školicí místnosti Kapplova dvora v Třanovicích. Přihlásit se na jednotlivé přednášky je možno až do 14. října včetně na kontaktech ŠOV Třanovice, o.p.s.

 
 

Seminář Co je znečištění ovzduší?

Zelené centrum v Třanovicích při ŠOV Třanovice pořádá 27. února 2020 od 16 hod ve školicí místnosti Kapplova dvora seminář ve spolupráci se společností Čisté nebe o.p.s. Na semináři se můžeme poučit z odpovědí na následující otázky: Co způsobuje znečištění ovzduší? Jaké znečišťující látky se u nás nejčastěji vyskytují? Jaký vliv mají tyto látky na naše zdraví? Jak se chovat při vyhlášení smogové situace? Prevence proti znečištění a řešení pro čisté ovzduší… Seminář je určen pro širokou veřejnost! Jste srdečně zváni!

 

Pozvánka na seminář
 

Témata 15. semestru aneb začínáme letní semestr 2019/2020

Pro letní semestr 2019/2020 zvolili studenti VU3V následující témata: pro dopolední přednášku od 11 h G. L. Bernini - genius evropského baroka, pro odpolední přednášku od 12:30 h Rituály evropských královských rodů. Termíny přednášek: vždy ve středy 12. a 26. února, 11. a 25. března, 8. a 22 dubna 2020 ve školicí místnosti Kapplova dvora v Třanovicích. Přihlásit se na jednotlivé přednášky je možno až do 26. února včetně na kontaktech ŠOV Třanovice, o.p.s.

 
 

Témata 14. semestru VU3V v Třanovicích - podzim 2019

Spolu s ukončením letního semestru 2018/2019 mohli studenti také volit témata dalších kurzů navazujícího již 14. semestru VU3V v konzultačním středisku Třanovice. Zimní semestr 2019/2020 začne šesti přednáškami od 2. října 2019, každou středu ve čtrnáctidenním intervalu až do 11. prosince.

Studenti zvolili témata "Leonardo da Vinci" pro dopolední přednášku od 11 hod a "Život s energií" pro odpolední přednášku od 13 hod. Noví zájemci o studium jsou srdečně zváni, pro informace stačí napsat na sov@tranovice.org

 
 

Zelené centrum podpořeno NF Hyundai a Nadací OSF

V roce 2019 realizuje Zelené centrum při ŠOV Třanovice o.p.s. projekt Praktikum environmentální výchovy II. Tento projekt vznikl za podpory Nadačního Fondu Hyundai a Nadace OSF. Projekt napomáhá přenosu již zpracovaných environmentálních témat pro menší děti do praxe, zajištění výukových pomůcek a realizaci praxí již ověřeného II. týdenního ozdravného pobytu dětí z MŠ v Beskydech.

                 

V tomto roce si rovněž připomínáme 10. výročí aktivit EVVO v Třanovicích, první projekt s touto tématikou pod názvem Praktikum environmentální výchovy totiž realizovala obec Třanovice v roce 2009, kdy získala pro svůj záměr podporu od Moravskoslezského kraje.

 
 

Exkurze do Kopaničiarskeho regiónu

Ve dnech 28.-29. května pořádá ŠOV Třanovice pro Celostátní síť pro venkov Moravskoslezského kraje exkurzi "Venkov nás spojuje - PRV podporuje rozvoj venkova na Slovensku".

Zajímavý program exkurze nabízí návštěvu míst v oblasti působnosti MAS Kopaničiarsky región. Představeny budou způsoby diverzifikace zemědělského sektoru, a to především v návaznosti na čerpání dotačních prostředků z Programu rozvoje venkova 2014-2020. Navštívíme např. Gazdovský dvor v Turej Lúke, Ovocný sad Uhliská ve Staré Myjavě, Pálenici Brestovec, Ovosad Myjava, Biofarmu Charolais nebo farmu Etelka v Prašníku. Zájem o exkurzi je veliký, počet účastníků se již zcela naplnil.

 
 

Ukliďme Česko - PODPORUJEME!

"Ukliďme svět, ukliďme Česko" je dobrovolnická akce zaměřená na úklid černých skládek a dalšího odpadu na místech, kde být nemá. K tomu, aby byla akce úspěšná, potřebujeme, aby se o možnosti zapojení dozvědělo co nejvíce lidí. A docela se to daří, loňského ročníku se zúčastnilo více než sto tisíc dobrovolníků. 
Velký jarní úklid se letos bude konat v sobotu 6. dubna 2019 po celé zemi, zapojte členy svých organizací a uspořádejte úklid vlastní (každý na svém dvorečku). Naším zájmem je příroda bez odpadků. Taková, aby v ní lidé mohli trávit svůj čas co nejkvalitněji. 
 
 

Témata letního semestru VU3V 2018/2019

Volba studentů pro tento letní semestr byla natolik "šťastná", že obě vybraná témata dopoledního a odpoledního kurzu se velmi dobře doplňují. Dopolední kurz je věnován Křesťanské ikonografii a hagiografii, odpolední kurz je na téma Klenoty barokního sochařství v Čechách. Oba kurzy doplňuje množství záběrů krásných uměleckých děl. Semestr končí posledními přednáškami ve středu 10. dubna 2019, kdy mezi dopoledním a odpoledním kurzem zvolíme témata na zimní semestr 2019/2020 (začíná v říjnu 2019) a také zasedneme ke společnému obědu. Posluchači, kteří mají nárok na promoce po ukončení letního semestru, se jich mohou účastnit na České zemědělské univerzitě v pátek 17. května 2019 o 12 hodině. Je možné se také účastnit jednotlivých slavnostních závěrečných seminářů tohoto semestru, které se budou konat od 20. do 29. května v sedmi konzultačních střediscích po celé republice.

 
 

Zelené centrum opět podpořeno Moravskoslezským krajem!

Pro rok 2018 Moravskoslezský kraj vyhlásil program pro podporu vzdělávání a poradenství v oblasti životního prostředí. Zelené centrum v Třanovicích při Škole obnovy venkova uspělo se svým projektem a získalo podporu kraje a to v oblasti enviromentálního vzdělávání pro MŠ a 1. stupeň ZŠ. Cílem je rozšířit a zajistit materální základnu, tj. výukové pomůcky a pracovní listy a upravit již stávající programy enviromantální výchovy pro tuto novou cílovou skupinu. Dojde k rozšíření Zelené knihovny o nové tituly a pilotně budou nové vzdělávací materiály ověřeny na ozdravném pobytu v Beskydech pro děti z mateřské školky. K tomu účelu budou lektoři Zeleného centra proškoleni v centru ekologických aktivit Sluňákov.  Projekt zároveň umožňuje propagaci a pokračování exkurzí environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty v měsících březen - říjen 2018 nejen pro žáky a studenty, ale také pro zájmové a seniorské skupiny návštěvníků Třanovic a venkovské podnikatelské zóny.