oddělovač
Zelené centrum v Třanovicích
Obec Třanovice
MAS Pobeskydí
Evropské vzdělávací fórum pro rozvoj venkova
Spolek pro obnovu venkova
Program obnovy venkova
Program obnovy venkova
Stránky:

VU3V v Třanovicích podpořena Moravskoslezským krajem!

Aktivity konzultačního střediska VU3V při ŠOV Třanovice, o. p. s. byly vybrány k podpoře z Programu zdravého stárnutí v Moravskoslezském kraji pro rok 2017.

Tato radostná zpráva sice přišla až ke konci roku, ale díky této podpoře můžeme např. uspořádat živou přednášku pedagoga Slezské univerzity v Opavě Mgr. Martina Pavlíčka, Ph.D. s názvem Renesanční umění v Itálii. Akce se koná 6. prosince 2017 od 15:30 hod ve školicí místnosti Kapplova dvora, Třanovice č. 1

 

 

V tento den zároveň končíme zimní semestr 2017/2018 posledními přednáškami  sledovanými z internetu, a to v kurzu Hudební nástroje a v kurzu Umění rané renesance v Itálii. Budeme také volit témata přednášek na letní semestr 2017/2018 a potom spolu zasedneme ke společnému obědu v restauraci U splavu.

Pozvánku na přednášku naleznete v příloze.

 

Pozvánka 6_12_2017
 

Vyhlášení výsledků výtvarné soutěže VODA V KRAJINĚ

Škola obnovy venkova v rámci Zeleného centra Třanovice opět vyhlásila výtvarnou soutěž, tentokrát pro žáky 2. stupně ZŠ.

Do soutěže se do 20. října 2017přihlásilo celkem 6 základních škol se 47 výtvarnými pracemi na téma "VODA V KRAJINĚ". 1. místo získala Zuzana Poloková ze VII. C, ZŠ a MŠ Český Těšín Hrabina za výtvarné dílo s názvem "Potok v ranní mlze", 2. místo patří Báře Godulové, z 9. ročníku ZŠ a MŠ Těrlicko a 3. místo získala Karolína Kostková ze VII. C, ZŠ a MŠ Český Těšín Hrabina za výtvarné dílo s názvem "Na břehu jezera". Všem upřímně blahopřejeme!

Vítězné práce a výsledky do 5. místa soutěže najdete v přílohách. 

 

Oceněné výtvarné práce

Vyhodnocení soutěže
 

Cesta za poznáním do Maďarska

ŠOV Třanovice, o. p. s. opět připravuje cestu za poznáním, tentokrát na maďarský venkov, župa Jász-Nagykun-Szolnok. Navštívíme několik obcí, které mají v názvu první společná písmena "JÁSZ", určitě bude čas i na koupání v termálních pramenech, na které můžeme v této oblasti narazit téměř v každé obci.

Cesta se uskuteční ve čtvrtek 5. až neděle 8. října 2017. Návrh programu naleznete v příloze. Pro přihlášení na akci vyplňte závaznou přihlášku, použijte odklik vlevo nahoře na liště AKTUALITY/Přihláška na akci. Nezapomeňte v přihlášce vyplnit POZNÁMKY 1 - 3.

 

Program Maďarsko
 

Virtuální univerzita třetího věku - zahájení zimního semestru 2017/2018

Studium VU3V bude v konzultačním středisku ŠOV Třanovice, o. p. s. pokračovat i v zimním semestru 2017/2018. Jsou připravena studijní témata Hudební nástroje Umění rané renesance v Itálii. První přednášky začínají ve středu 27. září 2017 od 11 hod, potom co 14 dnů celkem 6 x za semestr. Další podrobnosti ke studiu lze nalézt na www.e-senior.cz

Zájem o studium sdělte na e-mail sov@tranovice.org, tel. 777 549 286, nejpozději do 20. září 2017.

 
 

Nadace ČEZ podpořila náš projekt Zelené centrum 2017

Projekt ŠOV Třanovice, o. p. s. byl vybrán k podpoře správní radou Nadace ČEZ. Abychom žádanou podporu obdrželi, bylo třeba nasbírat body pomocí našich příznivců a aplikace EPP, kterou si můžete stáhnout do svých chytrých mobilů. Potom už stačí při vlastní sportovní aktivitě spustit aplikaci a posílat body kterémukoli projektu, který budete mít chuť podpořit.

Další potřebné informace k aplikaci EPP najdete na webových stránkách www.pomahejpohybem.cz a nově i na fcb stránkách www.facebook.com/EPPpomahejpohybem/, kde můžete sledovat aktuální dění a přidat tam třeba i svůj like J

 
 

Leták k EPP
 

Vyhlášení výsledků soutěže Ekologický komiks

Zelené centrum Třanovice při ŠOV Třanovice, o. p. s. vyhlašuje výsledky výtvarné soutěže s tématem Ekologický komiks. Soutěž se uskutečnila v rámci projektu Zelené centrum 2016 podpořeném odborem životního prostředí Moravskoslezského kraje.

Do soutěže bylo zasláno 90 výtvarných prací. V kategorii základních škol zvítězila kolektivní práce žákyň Terezy Tesařové, Kláry Masopustové, Pavly Marančákové a Elišky Rusiňakové z 6. třídy ZŠ Fryčovice. V kategorii středních škol zvítězili s kolektivní prací studenti Eliška Školová, Lukasz Michalski, Martina Horváthová a Patricie Klimšová ze Střední školy a základní školy Havířov - Šumbark. Vítězům blahopřejeme!

 

1.místo ZŠ

1. místo SŠ
 

Veřejná přednáška VODA V KRAJINĚ, Třanovice 10. 10. 2016

Nejen přednáška odborníka, ale také zajímavé filmy o vodě! Více v přiloženém programu.

Věci každodenního života nám připadají samozřejmé. Například vodu zná každý, ale správně zacházet s vodou v krajině se dodnes učíme. Přijďte si poslechnout přednášku určenou všem zájemcům z řad veřejnosti, kteří chtějí blíže poznat tuto životadárnou tekutinu, její význam a nezastupitelné funkce, koloběh vody v krajině, informovat se o revitalizaci vodních toků a nádrží, a také jak s vodou hospodařit.

 

Program Voda v krajině
 

Seminář se zástupci SM Frýdek-Místek, Beltine Forest Hotel, 22.-23. září 2016, Ostravice

Druhé společné setkání zástupců obcí a jádrového města ORP Frýdek-Místek na vzdělávacím semináři - PROGRAM NALEZNETE V PŘÍLOZE!

Témata druhého letošního semináře jsou z oblasti životního prostředí (odpadní vody - nová legislativa, poplatky, možnosti dotací, řešení solitérních objektů) a Aktuální problematika veřejných zakázek. Účastníky vyzýváme, aby si na seminář připravili dotazy ke konkrétním případům z těchto oblastí. Dotazy je vhodné zaslat i předem na sov@tranovice.org, budou předány přednášejícím. 

Pozvánku naleznete v příloze. Nezapomeňte vyplnit závaznou přihlášku v sekci Aktuality/Přihláška na akci a v této přihlášce vyplňte všechny POZNÁMKY!!! Termín pro přihlášení: nejpozději do 16. září 2016.

Po přihlášení obdržíte e-mailem fakturu k účastnickému poplatku ve výši 1800,- Kč (bez noclehu ve výši 900,- Kč). 

 

Seminář Beltine Forest Hotel
 

Seminář Realizace veřejné zeleně II, úterý 13. 9. 2016

Po prvním úspěšném semináři jsme připravili slíbené pokračování!

Seminář je určen zástupcům obcí a měst, jejich pracovníkům, kteří mají na starost veřejnou zeleň, ale nejen jim. Zajímavostí jsou praktické ukázky arboristických činností v terénu. Podrobnosti k programu a přihlášení naleznete v přiložené pozvánce. Nezapomeňte vyplnit závaznou Přihlášku na akci v sekci Aktuality/Přihláška na akci. 

 

Pozvánka Zeleň II
 

Příběh sebeobnovy: Revitalizace brownfieldů v Třanovicích

Čtivý příběh o zdravém selském rozumu a svéprávnosti na moravském venkově popisující přeměnu Kapplova dvora ve venkovskou podnikatelskou zónu.

Autorem publikace, která vyšla v edici ŠOV Třanovice, o. p. s. na přelomu roku 2015-2016 je David W. Novák, vydavatelem je ObecTřanovice.